మార్పు 25

By | March 21, 2023
telugu sex stories మార్పు 25 చాచి ఎప్పుడు చెపుతుందా అని తీక్షణం గా ఎదురుచూస్తున్నాను.వదిన కూడా ఊరునుంచి వచ్చింది నేను ఎవ్వరిని పట్టించుకోవడం లేదు ఇప్పుడు నా జీవితం ఏదృచికంగా గా సాగుతుంది. హాస్టల్ కి సెలవలు కాబట్టి పిల్లలు అందరు ఇంటికి వెళ్లిపోయారు. బోగి ముందు రోజు వదిన కూడా వెళ్ళిపోయింది.చము గారు వాళ్ళ పుట్టింటికి వెళ్లిపోయారు. భోగి రోజు ఉదయం 10 గంటలకు చాచి వచ్చింది. పక్కరోజుకు ఇవ్వవలసిన జాకెట్లు కుడుతున్నాము ఈ జాకెట్లు అయిపోతే, కనుమ రోజు ఇవ్వవలసిన జాకెట్లు ఉన్నాయి అవికూడా అయిపోతే ప్రశాంతం గా ఉండవచ్చు. నేను:- చాచి దవాఖాన లో అడిగేవా ఏమి చెపుతారా అని చాల భయం గా ఉంది. చాచి:- నీవు చేతిపని చేస్తున్నప్పుడు ఎవ్వరిని తలుచుకొని చేసుకుంటావు. నేను:- ఎవ్వరిని తలుచుకొని. చాచి:- ఎవ్వరినైనా తలుచుకొని చెయ్యి ఎంత సేపు పడుతుందో చెప్పు. నేను:- ఆలా తలుచుకోవడానికి ఎవ్వరు లేరు చాచి. చాచి:- మరి ఎవరిని చుస్తే నీకు లెగుస్తుంది. నేను:- రోజులో ఎప్పుడు లేగదూ నిద్ర లో మాత్రం ఫుల్ గ లెగిసి ఉంటుంది. పదిరోజులకు ఒక సారి కారిపోతుంది. చాచి:- మరి చేతిపని చేసుకోవాలి అన్న ఆలోచన ఎలా వచ్చింది. నేను:- కాలేజీ లో కుర్రోళ్లు మాటలాడుకొనేటప్పుడు

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *