మార్పు 28

By | April 12, 2023
telugu sex stories మార్పు 28 కమలమ్మగారు నా రూమ్ లో పేరుకు మాత్రం ఉండే వారు. వచ్చిన రెండో రోజు లక్ష్మి గారికి బాబు పుట్టాడు అక్కడే ఉండే వారు. నాలుగు రోజులో వెళ్లిపోయారు. మామ కూడా వచ్చి కొత్త కుట్టు మెషిన్ తీసుకొని వెళ్లారు. ఇప్పుడు నాకు వచ్చే జాకెట్ లు అన్ని వదినకు పంపేవాడిని. పరీక్షలకు రెండు నెలలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను చదువు మీద శ్రద్ధ పెట్టాను. కాలేజీ కు పెద్దగా వెళ్లనక్కరలేదు. ఇప్పుడు చాచి ఉదయం యాస్మిన్ ని తీసుకొని వచ్చేది యాస్మిన్ నేను మా ఇంటికి తీసుకొని వచ్చి 10th సబ్జక్ట్స్ మొత్తం చెయ్యడం మొదలు పెట్టాము. చాచి ఏడు గంటలకు టిఫన్ వండి మా ఇంటికి వచ్చేది. మల్లి పది గంటలు వెళ్ళేది. వంట చేసి వంటి గంటకు వచ్చి యాస్మిన్ చాచి ఇద్దరు వెళ్లే వారు. మల్లి ఏడు గంటలు వచ్చే వారు. నేను ఒక రోజు చము గారి ఇంటిలో ట్యూషన్ చెపుతున్నాను. సాగరిక వాళ్ళ అన్నయ్య వచ్చారు. బెడ్ రూమ్ నుంచి అరుపులు వినిపించాయి. వెంటనే సాగరిక వాళ్ళ అన్నయ్య వెళ్లిపోయారు. పిల్లలు అందరికి వర్క్ ఇచ్చి నేను చము గారి బెడ్ రూమ్ కి వెళ్ళాను. చము గారు ఏడుస్తున్నారు నేను రావడం చూసి కళ్ళు తుడుచు కున్నారు. నేను బయటకు వెళ్ళాను. పక్క రోజు నాలుగు గంటలకు షాప్ దగ్గరకు వెళ్ళాను. చము గారి భర్త:- నన్ను చుసిన వెంటనే ఎదవా నీ వల్లే మొత్తం జరిగింది. నేను:- ఏమి చేశాను. చము గారి భర్త:- ఆపూజాకి నన్ను ఎందుకు పిలిచావు. నేను:- సాగరిక వాళ్ళ అత్తగారు పిలవమన్నారు. చము గారి భర్త:- ఆ పూజకు వచ్చి అని ఆగి పోయి షాప్ వెనకాలకు తీసుకొని వెళ్లి ఆ నల్ల లంజ పెంట చేసింది అని చము గారిని ఇష్టం వచ్చి నట్లు తిడుతున్నారు. నేను:- నేను వచ్చింది మీరు, చము గారు

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *