మార్పు 29

By | April 16, 2023
telugu sex stories మార్పు 29 ఉదయం నేను లేచే సరికి చము గారు ఇంకా పడుకున్నారు. నేను చాము గారిని లేపి వెళ్తున్నాను అని చెప్పను. చాము గారు:- నేను ఈ రోజు మామగారి దగ్గరకు వెళ్లి తాడో పేడో తేల్చుకొని వస్తాను. తాళం ఇక్కడ పెడతాను నీవు ట్యూషన్ చెప్పుకో అన్నారు. నేను:- అందరి గురుంచి అంత ఆలోచిస్తావు వీడి గురుంచి ఆలోచించావా.. చాము గారు:- ఆలోచించడానికి ఏమి ఉంది అవకాశం ఇచ్చాను ఉపయోగించుకోలేదు నన్ను ఏమి చేయమంటావు అని నవ్వుతున్నారు. నేను:- దుర్మార్గురాలు... అక్కడనుంచి హాస్టల్ కి వెళ్లి చుస్తే యస్మిన్ రాలేదు చాచి ని మాట్లాడాలి అని ఇంటికి పిలిచాను. చాచి వస్తది అని చూసాను కానీ రాలేదు. సాయంత్రం యాస్మిన్,రబియా తో వచ్చింది. వంటగదిలో వంట వండుతుంది నేను ఒక జాక్ తీసుకొని వంటగది కి వెళ్లి ఉదయం నుంచి ఎదురు చూసాను రాలేదు వీడు నీ కోసం చూసి చూసి చిన్నబుచ్చుకున్నాడు. చాచి:- నీకు అనవసరం గా నేర్పినట్లు ఉన్నాను. నేను:- అసలు గుండె మీద చెయ్యి వేసుకొని చెప్పు నీవు చేసింది నేర్పడం అంటారా. నాకు వచ్చిందే నాకు చూపించి నేర్పాను అంటే సభావ కాదు. కానీ ఒకటి మొదల పెట్టావు కానీ అది కూడా అవ్వలేదు. చాచి:- నూకాలమ్మ ఐతే అన్ని నేర్పుతుంది. నేను:- బోరుబావిలో పెట్టడం కన్నా నాకు వచ్చిన పని నేను చేసుకోవడం

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *