మార్పు 3

By | November 29, 2022
telugu sex stories మార్పు 3 నేను ఉదయం లేచి మా గేది పాలు పిదికి పాలు పోసి. అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్లి పాలు పిదికి ఇంటి వచ్చి కాలేజీ కి వెళ్లి వస్తాను. కాలేజీ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన తరవాత కొంత సేపు పడుకొని లేచి చదువు కుంటాను నర్సి తాత గేదిను మేత నుంచి తీసుకొని వచ్చిన తరవాత గేది కు స్నానం చేయించి పాలు పిదికి అమ్మకు ఇచ్చి అమ్మగారిఇంటికి వెళ్లి పాలు పిదికి ఆరుగంటలకల్లా ప్రెసిడెంట్ గారి ఇంటికి వెళ్లి అక్కడ ప్రెసిడెంట్ అమ్మగారు చెప్పిన పనులు చేసి ఇంటికి వచ్చి అన్నం తిని హాస్టల్ కి వెళ్తాను. హాస్టల్ లో పిల్లతో కలసి నేను చదుకు కుంటాను తరవాత తలుపులకు తాళం వేసి వరండా లో పడుకుంటాను రాత్రి నాలుగు ఐదు సార్లు నిద్ర లేచి హాస్టల్ మొత్తం తిరుగు తాను. ఇది నా దినచర్య. రాత్రి నిద్ర సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల బస్సు ఎక్కిన వెంటనే నిద్ర వస్తుంది. సీత అక్కకు నేను నిద్రపోతే కోపం అక్క చెప్పే సోది వినాలి. రోజు నేను సీత అక్క కలసి కాలేజీ కి వెళ్లడం తో ఇద్దర మధ్యన ఒక రకమైన చనువు ఏర్పడింది. ఒక రోజు ప్రెసిడెంట్ గారి అమ్మగారు ప్రెసిడెంట్ గారు కోపం గా మాటలాడుకుంటున్నారు. పక్క రోజు అక్క బస్సు లో చాల కోపం గా ఉంది. ఏమి మాట్లాడం లేదు నేను పడుకున్నాను మధ్యాహ్నం బస్సు లో కూడా మాటలాడలేదు. నేను:- పక్క రోజు అక్క కోపం తగ్గిందా ఈరోజైన మాటలాడతావా అక్క:- మాట్లాడకపోయినా నీకు వచ్చిన నష్టం లేదుకదా పంది లాగా పడుకుంటావు. నేను:- అక్క పంది లాగా కాదు దున్నపోతులాగా కొంచం గౌరవం ఇవ్వు అక్క. అక్క:- నా మాటలకూ కొంచం నవ్వింది. నేను:- సరే ఏదో ఒకటి మాటలాడు నిన్న నీవు మాట్లాడకపోవడం వల్ల సరిగ్గా నిద్రపట్టలేదు. అక్క:- కోపంగా నీకు కొంచం చనువు ఇస్తే

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.