మార్పు 30

By | April 19, 2023
telugu sex stories మార్పు 30 సీత:- ఏమి మాట్లాడకుండా చూస్తుంది.చెప్పు వింటున్నాను. చాము గారు వూరు నుంచి వచ్చారు కాని తనతో వాళ్ళ అమ్మగారు ఉంటున్నారు. 10th ఎగ్జామ్స్ నోటిఫికేషన్ రావడం వల్ల యాస్మిన్ తో అన్ని మానేసి చదువు మాత్రం చూస్తునాను. చాచి ఇంకా అవకాశం ఇవ్వలేదు. ఓనర్ గారి పెళ్ళాం (కైకేయి) కాకినాడ వెళ్ళింది. రబియా నేను చదువు తప్ప ఏమి మాటలాడుకొనేవాల్లం కాదు. నేను చదువు మీద పూర్తి గా శ్రాధ పెట్టాను. ఒక రోజు రబియా:- నేను నీకు ఆ పని చేసిన తరవాత ఇంక ఎప్పుడు చేసుకోలేదా. నేను:- ఒక సరి ప్రయతించాను కానీ నీ చేతిలో ఉన్న సుఖం లేదు అందుకనే మానేసాను. మనసులో నీ చేతి అనుభవం జ్ఞాపకం చేసుకొని సంతోషిస్తాను. పరీక్షలు ఉన్నాయి మాట్లాడకు. పక్క రోజు రబియా:- ఉంకోసారి చేయమంటావా. నేను:- వద్దు రబియా చెయ్యదు చేసిన తరవాత బాధ తో ఉన్న నీ మొకం నేను చుడలేను నన్ను చదువుకొని. ట్యూషన్ అయిపోయిన తరవాత రబియా:- కావాలి అంటే రేపు చదువు మొదలు పెట్టకముందే చేస్తాను. పక్క రోజు ఇంటికి రాగానే నేను వెళ్లి పుస్తకాలూ తీసాను రబియా:- చేయోద్దా.

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *