మార్పు 31

By | April 24, 2023
telugu sex stories మార్పు 31 ఉదయం యాస్మిన్ వచ్చింది. నన్ను గట్టి గా పట్టుకొని ఏడుస్తుంది. యాస్మిన్:- ఆ రోజు బాలేదు అన్నప్పుడు నేను నమ్మ లేదు అని ఏడుస్తుంది. నేను:- ఇప్పుడు బనే ఉంది పరీక్షలు దగ్గరకి వస్తున్నాయి పుస్తకం తియ్యి నేను వస్తున్నాను. ఇద్దరం చదువుకుంటున్నాము. చాచి వచ్చి భోజనం ఒండి వెళ్ళిపోయింది. యాస్మిన్:- ఇంకా నీరసం గా ఉన్నావు పడుకోవాలి అనిపిస్తే పడుకో నేను:- నేను పడుకుంటాను కొంత సేపు నా పక్కన కూర్చోవా యాస్మిన్ వచ్చి నా పక్కన కూర్చుని నా కళ్ళు నొక్కుతుంది. ఇలా రా అని పక్కన పాడుకోబెట్టుకున్నాను గట్టిగా పట్టుకొని పడుకున్నాను. ఇద్దరికీ నిద్ర పట్టేసింది యాస్మిన్ నా చెయ్యి తీసుంటే మెలుకువ వచ్చింది. చూసే నా చెయ్యి యాస్మిన్ సొల్లు మీద ఉంది. నేను తీసేసి అనుకోకుండా పట్టుకున్నాను నీవు వెళ్లి చదువుకో అని పంపేసాను. నేను మొకం కడుకొని వచ్చి పుస్తకం తీసుకొని చదవడం మొదలు పెట్టాను. యాస్మిన్:- నీవు అసలు అర్ధం కావు అక్కడ నన్ను పట్టుకొని పడుకున్నావు చేతులు ఎక్కడో పెట్టావు ఏవేవో చేసావు. నేను అసలు చదువు మీద ద్రుష్టి పెట్టలేకపోతున్నాను. కానీ నీవు వచ్చి చదువు మొదలు పెట్టావు ఏమి జరగనట్లు చదువుకుంటున్నావు. నేను:- నాకు దాని గురుంచి మాట్లాడాలి అని ఉంది కానీ నేను దాని మీద ద్రుష్టి పెడితే నన్ను నేను ఆపుకోలేను. ఇందాకటి నుంచి నిన్ను ఇక్కడ పుడుకోబెట్టి ఏవేవో చెయ్యాలి అనిపిస్తుంది. కానీ నన్ను నేను ఆపుకుంటున్నాను.నీకు తెలియని విష్యం ఏమిటి అంటే చూడు అని లుంగీ పైకి ఎత్తి నిన్ను పట్టుకున్న దగ్గరనుంచి వీడు ఇలానే

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *