మార్పు 32

By | April 29, 2023
telugu sex stories మార్పు 32 భోజనం తర్వాత యాస్మిన్ వచ్చింది. నేను:- నేను ఎవ్వరిని ప్రేమించను నేను ప్రేమించిన వాళ్ళు అందరు నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోతారు. మీ ఎవ్వరికి అర్దమవ్వదు ఇంటికి వస్తే నా భావోద్వేగాలు పంచుకోవడానికి ఎవ్వరు ఉండరు. వంటిలో బాగోపోతే చూసుకోవడానికి కూడా ఎవ్వరు ఉండరు. నీకు ఆ లోటు లేదు చక్కగా చాచా, చాచి, ఇద్దరు అన్నలు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏమి చేసిన నీ మంచికోసం చేస్తారు. నిన్ను ప్రేమించిన వాళ్ల విలువ వాళ్ళు లేనప్పుడు నీకు అర్ధం అవుతుంది. నేను ఎప్పుడు నన్ను ఎవ్వరు ప్రేమగా చూసారా అని ఎదురుచూస్తుంటాను. కానీ నన్ను ఎప్పుడు వాడుకొని వేదిలేసేవాళ్ళే ఉన్నారు. బాగా ఆలోచించుకో.. పుస్తకాలూ తియ్యి అని నేను వచ్చి అడుగుతాను. నా అదృష్టం బాగుంది చాచి రావడం చూసాను.బయటకు వెళ్లి చాచి తో నేను తనను ఓపిస్తాను మీరు వెళ్ళింది అని పంపాను. కటకటాల గదికి తాళం వేసాను. స్టోర్ రూమ్ కి వెళ్లి యాస్మిన్ ని పిలిచాను. వచ్చిన వెంటనే గట్టిగా కౌగింలించుకొను నీవు నాకు చాల ఇష్టం నేను నిన్ను చాల ప్రేమించాను కానీ ఎప్పుడు బయటపెట్టలేదు నీవు నాకు దూరమైపోతావు అన్న భయం. నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోకు అని ఏడిచేసాను. యాస్మిన్:- నా ఏడుపు చూసి సాగరిక చెప్పింది నిజం పైకి ఏమి అవ్వనట్లు ఉంటావు కానీ లోపల బాధతో ఏడుస్తుంటావు. నేను:- మళ్ళి ఎప్పుడు కలుస్తావో నిన్ను అసలు వదలాలి అనిలేదు అని ఏడుస్తునాను. యాస్మిన్:- ఇక్కడ పక్క ఎందుకు వేశావు బెడ్ రూమ్ లో పడుకోవడం లేదా. నేను:- నాకు ఎక్కువ బాధ వస్తే ఇక్కడే పడుకుంటాను.

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *