మార్పు 33

By | May 3, 2023
telugu sex stories మార్పు 33 మా ఇద్దరి రాక గమనించిన వార్డెన్ గారు ఇద్దర్ని లోప్లలికి ఆహ్వానించారు. కొంత సేపు మా తో మాటలాడి వార్డెన్ గారు బయటకు వెళ్లారు.వెళ్లిన వెంటనే వార్డెన్ గారి భార్య (జాన్సీ గారు) జాన్సీ గారు:- పిల్లకి అన్ని విషయాలు చెప్పవ. నేను:- లేదు జాన్సీ గారు. జాన్సీ గారు:- నిన్ను ఎందుకు పంపించాను సమ్మగా శోభనం చేసుకొని రావడానికా. నేను:- కనీసం చెయ్యి వేయనివ్వలేదు. జాన్సీ గారు:- చెయ్యి వేయనివ్వక పోతే ఏది వెయ్యమని చెప్పను. నేను:- మీకు ముందే చెప్పను నాకు సీత కావాలి సీత మనసుపూర్తిగా ఒప్పుకొనేవరకు నేను ఏమి చెయ్యను అని. జాన్సీ గారు:- అంటే నేను కస్టపడి సీతతో పెళ్లి చేసినదంతా నా దూల ఎక్కి చేసినట్ల. ఏమే వీడిని పెళ్లి చేసుకుంటాను అని శపథం చేసింది ఇందుకా వీడిని పస్తుపెట్టడానికా. పంచభక్ష పరవాణాలు వడ్డించినా వద్దు అని నీ దగ్గరకు వచ్చాడు. నీవు అంటే పిచ్చి. నేను:- మేము వెళ్తాము అండి. సీత:- కుదరదు అసలు అత్తకు

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *