మార్పు 34

By | May 9, 2023
telugu sex stories మార్పు 34 నేను:- లోపల జాకెట్ విప్పి చీర తో కప్పుకున్నారు. నేను వెళ్లి టేప్ తో కొలతలు కొలుస్తున్నాను.చీర ఉండడం చాల ఇబ్బంది గా ఉంది. కానీ ఆ మెత్తటి ఆయు కుడుములు తాకిడికి కింద మావాడు గోల మొదలు పెట్టాడు.ఇప్పుడు వరకు బయలు పైన కొలత తీసాను, తరవాత జాన్సీ గారు కొంచం వాటిని పైకి ఎత్తండి జాన్సీ గారు:- వేటిని. నేను:- అమ్మగారు నాకు కొలతలు తీయడం చాల కష్టం గా ఉంది. లోపల చెమట పడుతుంది చేతులు వొణుకుతున్నాయి. జాన్సీ గారు:- ఒక ఆర డజన్ చూసావు, చీకావు, నలిపావు ఐన చేతులు వణుకుతున్నాయి. నేను:- దొంగతనం గా చిన్నపుడునుంచి చూసే వాటిని ఒక్కసారిగా ఇంత దగ్గరగా చూడడం పైగా పట్టుకోవడం అంటే నా జన్మధన్యం అవ్వింది ఐన ఆ వణుకు ఉంటుంది. జాన్సీ గారు:-సరే పైకి ఎత్తాను నేను:- కొలత కొలిచాను. ఇప్పుడు రెండు ముచ్చికల దగ్గరమీదగా కొలత తీసుకుంటాను అని ముచికలను పట్టుకున్నాను ఇప్పుడు వరకు ముట్టుకున్నా ముచికలు ఈ ముచికలు తేడా ఉంది వెంటనే చీర పక్కకు జరిపాను జాన్సీ గారికి అందరిలాగా నల్లగా ఉన్న చర్మం మీద చిన్న ముచిక లేదు ఆ నల్ల చర్మం అంత ముచిక వుంది జాన్సీ గారు:- ఏరా ఆలా చూస్తున్నావు నేను:- మీకు అందరిలాగా లేదు చాల బాగుంది అని ఆ ముచిక మీద రాసాను జాన్సీ గారు:- వద్దు రా ఆలా అనకు నేను తట్టుకోలేను. అందరిలాగా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *