మార్పు 4

By | December 4, 2022
telugu sex stories మార్పు 4 నేను ఇంటికి వచ్చి అన్నం తిని హాస్టల్ కి వెళ్ళిపోయాను. ఎంత ఆలోచించిన అమ్మకు ఎలా తెలిసిందో అర్ధం కావడం లేదు. ఉదయం హాస్టల్ నుంచి అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్లి పాలు పితికి అమ్మగారికి ఇచ్చి మా ఇంటికి వచ్చాను. అమ్మ అప్పడికే పాలు పితికింది నేను పాలు ఇవ్వవలసిన వాళ్లకు ఇచ్చి వచ్చాను.స్నానం చేసి కూర్చున్నాను. అమ్మ గంజి అన్నం పెట్టింది. అమ్మ:- ఎక్కువ ఆలోచించకు నీవు నిద్రలో మాటలాడతావు దాని వల్ల నాకు ఈ విషయాలు తెలుసు. నేను:- అమ్మ సాగరిక దాని నోటికి వచ్చినట్లు సీత అక్క ముందు మాట్లాడింది సీత అక్క ఇప్పుడు కోపంగా ఉంది. అమ్మ:- కోపంగా ఉంటె నీకు వచ్చిన నష్టం ఏంటి నీవు చదువుకోవడానికి వెళ్తున్నావు అది గుర్తుకువుంచుకో. అమ్మాయిలు వెంట తిరగడం వల్ల నీవే నష్టపోతావు నీకు పెళ్లి ఈడు వచ్చిన తరవాత నేనే మంచి అమ్మాయి ని చూసి పెళ్లి చేస్తాను. నాకు అమ్మ చెప్పిన మాటలు మంచిగా అనిపించాయి ఇద్దరినీ పట్టించుకోకుండా నా పని నేను చేసుకుంటాను అని నిర్ణయించుకొని బస్సు స్టాండ్ కి వెళ్ళాను అక్క సీత అక్క ఉంది. బస్సు వచ్చింది నేను బస్సు ఎక్కి వెళ్లి డ్రైవర్ పక్కన కూర్చున్నాను డ్రైవర్ తో ఎదో సోది వేస్తున్నాను. పెద్దాపురం లో దిగి కాలేజీ కి వెళ్ళిపోయాను. అక్క ను కానీ సాగరికను కానీ పట్టించుకోలేదు. అమ్మ చెప్పినట్లు నేను వాళ్ళ ఇద్దరినీ పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ప్రశాంతం గా ఉంది. ఇంత లో నా రంకుమొగుడి (విజయ్ బాబు) దిగబడ్డాడు. సీత అక్క కు ఉత్తరం ఇవ్వమన్నాడు. నేను:- మీ వల్ల అక్క నా తో మాటలాడడంలేదు విజయ బాబు:- నేను ఏమి చేశాను. నేను:- ప్రేమించారు అన్నారు అని మొన్న కాలేజీ లో ఎవ్వరో

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *