మార్పు 5

By | December 8, 2022
telugu sex stories మార్పు 5 ఎదురుగా కూర్చున్న సాగరిక కాళ్ళను కావాలని తగిలించాను తగిలించిన ప్రతిసారి వెనకకు తీసుకుంటుంది. నేను:- సాగరిక పక్కకు వచ్చి కూర్చోవచ్చుకదా కాళ్ళు తగులుతున్నాయి. సాగరిక:- ఇక్కడైతే కేవలం కాళ్లే తగులుతాయి నీ పక్కన కూర్చుటే వేటికి ఏమి తగిలిస్తావో నాకు తెలియదు అని అక్కడ నుంచి లెగిసి వెళ్ళిపోయింది. రెండున్నరకు నేను సాగరిక బస్సు దగ్గరకు వెళ్తున్నాము. కావాలని నా చేతిని తన చేతికి తగిలిస్తున్నాను నన్ను ఆపి నేను ముందు నడుస్తాను నా వెనక రా అని ముందు నడుస్తుంది. బస్సు ఎక్కాము వెనక సీట్ లో నేను కూర్చున్నాను నా ముందు సీట్ లో సాగరిక కూర్చుంది. ఎండకు బస్సు ఇంకా వేడిగా ఉంది. సాగరిక వోణి చెంగుతో చెమట తుడుసుకుంటుంది దానితోనే విసురుకుంటుంది. సీట్ కడ్డీ మీద బుర్ర పెట్టి వద్దు అన్న పక్కన కూర్చిని వంటిలో వేడి ఎక్కించావు ఆ వేడితో పాటు ఈ ఎండలు తట్టుకోలేకపోతున్నాను. ఎలా చల్లార్చుకోవాలో ఎవ్వరు చల్లారుస్తారో. కోపం గా చూసింది. తల్లి నిప్పులు కురిపించకు ఈ వేడి చాలు అని నా మోకాలు సీటుకి ఆనించి పడుకున్నాను. లెగిసి చుస్తే బస్సు సాగరిక వాళ్ళ వూరు దాటుతుంది బస్సు ఆపించి దిగి మా వూరు కి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాను. సాయంత్రం ప్రెసిడెంట్ గారి ఇంటికి వెళ్ళాను. ప్రెసిడెంట్ గారి అమ్మగారు ఇంటికి రావడం లేదు అని తిట్టి జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది అన్ని మర్చిపోయి మామోలుగా పనికి రమ్మన్నారు. ఉదయం కాలేజీ కి వెళ్ళాను సాగరిక బస్సు లో రాలేదు. నేను లైబ్రరీ కి వెళ్ళాను. సీత లైబ్రరీ కి వచ్చింది సీత:- పండు నీతో మాట్లాడాలి ఇద్దరం కాలిగా ఉన్న మా క్లాస్ కి

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.