మార్పు 6

By | December 13, 2022
telugu sex stories మార్పు 6 ఆ ఆదివారం నేను సాగరిక కోసం వాళ్ళ మామిడితోటకు వెళ్ళాను. ఆ రోజు అంత తోటలో పిండి పనిలో ఉన్నాను కానీ సాగరిక రాలేదు. పక్క రోజు కాలేజీ లో సాగరిక కనిపించింది కానీ నేను మాటలాడలేదు. మధ్యాహ్నం లైబ్రరీ లో ఉంటె వచ్చి మాట్లాడడానికి చూసింది నేను అక్కడనుంచి వెళ్ళిపోయాను. ఇలా ఒక వరం చేశాను ఆదివారం ప్రెసిడెంట్ గారి ఇల్లు దూలపడానికి వెళ్ళాను. మధ్యాహ్నం వరకు కింద దులిపాను భోజనం చేసి పైన దులుపుతున్నాను అక్కడ సీత ఉంది. సీత:- ఏంటి ప్రేమ జంట ఈ మధ్య ఏమొకం పెడమొఖం గా ఉంటున్నారు నేను:- అమ్మగారు నేను నా స్వార్థం కోసం సాగరికను మోసం చేస్తుంటే పిచ్చి పిల్ల నిజం అనుకోని నా మీద ప్రేమ పెంచుకుంటుంది. సీత:- మోసం ఏంటి ?? నేను:- అమ్మగారు మీ మీద ప్రేమ నుంచి నన్ను నేను తప్పించుకోవడానికి ఇంకో ఆడపిల్లకు అన్యాయం చెయ్యడం నాకు ఇష్టం లేదు. పైగా మొన్న ప్రెసిడెంట్ గారు, పశువు గారు (పక్క వురి ప్రెసిడెంట్ గారి పేరు పశుపతి చాల మూర్ఖుడు అందుకే అందరు పశువు అంటారు) మీ పెళ్లి సాగరిక పెళ్లి గురుంచి మాటలాడుకుంటున్నారు అని కళ్ళ తుడుచుకున్నాను. సీత:- సరే నేను నీతో వచ్చేస్తాను నన్ను ఎక్కడికైనా తీసుకొని వెళ్ళిపో. నేను:- అమ్మగారు ఆ పని నేను కలలో కూడా చెయ్యలేను. సీత:- ఎక్కవు వూహించుకోకు నాకు విజయ్ ని పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు అందుకు తీసుకొని వేళ్ళ మంటున్నాను. నేను:- సరే మీ పెళ్లి విజయ్ బాబు తో కాకుండా చూసే నాకు ఏమి ఇస్తారు. సీత:- నిజం ఆ పని చేస్తే నీకు నచ్చిన అమ్మాయి

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *