మార్పు 7

By | December 16, 2022
telugu sex stories మార్పు 7 ఇంకా విజయ్ బాబు పెళ్ళికి మూడు రోజులు ఉంది.ఈ పెళ్లి కాదు కానీ నాకు దూల తీరిపోతుంది. ఈ రోజు పెళ్లి కొడుకు చేస్తున్నారు. నన్ను బంతి లాగా ఆడుకుంటున్నారు. ఒక పక్కన విజయ్ బాబు ఇంకో పక్క వార్డెన్లగారు చావా దెంగుతున్నారు. ఎట్టకేలకు అందరు పూజలో కూర్చున్నారు నాకు కొంచం ఊపిరి ఆడుతుంది. సీత ఎక్కడ ఉంది అని వెతుకుతున్నాను. సీత కనిపించింది నేను చూడడం సీత చూసింది ఏంటి అని కళ్ళు ఎగరేసింది నేను మొకం తిప్పుకున్నాను. నేను పని చేస్తున్న ఎప్పుడు సీత ను వెతుకు తున్నాయి. సీత కనిపించిన తరవాత నేను యాదృచ్ఛికంగా చూసినట్లు నాటిచేవాడిని. విజయ్ బాబు ని బట్టలు మార్చుకోవడానికి పంపారు నేను కూడా వెళ్ళాను విజయ్ బాబు బట్టలు కట్టుకొన్న తరవాత రూమ్ మొత్తం సద్దు అని నాకు చెప్పి మేళ తాళ్లతో పూజ దగ్గరకు వెళ్లారు. సీత వాళ్ళ తో వెళ్లకుండా ఆగి విజయ్ రూమ్ కి వచ్చింది మంచం మీద కూర్చుంది. నేను రూమ్ లో పడ్డ ఆక్షింతులు గుడ్డ తో దగ్గరికి జరుపుతున్నాను. సీత:- ఈ మధ్య జనాలకు దొంగ చూపులు ఎక్కవైపోతున్నాయి. చూసి చూడనట్టు నటిస్తున్నారు. నేను:- అందంగా ఉంటారు పైగా ఈ చీర లో దేవకన్య లాగా ఉన్నారు.. ఈ అందాన్ని చూడడానికి ధర్యం చెయ్యలేక దొంగ చూపులు చుస్తునారు అంతే. సీత:- చూడడానికే ధర్యం లేనివాడు చూసికూడా ఏమి చెయ్యగలడు ఒక మూలా కూర్చుని చేతులు పిసుకోవడం తప్ప. నేను:- చూడడానికి ధర్యం లేకపోవచ్చు కానీ చెయ్యడానికి ధర్యం ఉంది చేయించుకుంటారా . సీత:- సరే చేయించుకుంటాను రా ఎంత దమ్ము ఉందొ చూస్తాను. నేను:- ఛీ అందరు చూస్తుండగా నా దేవుడు

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *