మార్పు 8

By | December 22, 2022
telugu sex stories మార్పు 8 ఇప్పుడు టైం లేదు మల్లి మాటలాడుకుందాము అని వెళ్ళ్తుంటే షావుకారు గారు:- పండు ప్రెసిడెంట్ గారు ఆరటి గెలలు పంపామన్నారు నేను తోటకు వెళ్ళాలి కొంచం వార్డెన్ గారి ఇంటికి వెళ్లి నా పెళ్ళని పిలుస్తున్నాను అని చెప్పు అన్నారు. నేను వెళ్లి జీడిపప్పు ఇచ్చి వార్డెన్ గారి ఇంటికి వెళ్లి షావుకారు పెళ్ళాం కి షావుకాగారు పిలుస్తున్నారు అని చెప్పను. షావుకారు గారి పెళ్ళాం ఒక నిమిషం అని లోపలి వెళ్ళింది. అక్కడ సీత నన్ను తినేసేలాగా చూస్తుంది సీత దగ్గరకు వెళ్లి మాట్లాడుతుంటే వినదే మొకం అటు తిప్పుకుంటుంది ఇంతలో ప్రెసిడెంట్ గారు వచ్చారు. ప్రెసిడెంట్ గారు:- వంటలదగ్గర లేకుండా ఏమి చేస్తున్నావు. నేను:- షావుకారు గారు అరటిపళ్ళు తీసుకొని రావడానికి పొలానికి వేళ్ళని అని షావుకారు గారి పెళ్లాని పిలవమంటే ఇక్కడికి వచ్చాను. ఆరటి పళ్ళు ఎక్కడ పెట్టించాలి అని చిన్న అమ్మగారికి అడుగుతున్నాను. ప్రెసిడెంట్ గారు:- మన పెరడులో పెట్టించు భోజనాల సమయం లో అక్కడికి తీసుకొని వెళ్లుచు అని వెళ్లిపోయారు. నేను:- చెప్పేది వినాలి ఎప్పుడు కోపం తెచ్చుకుంటే బ్రతిమాలి బుజ్జగించుకుంటాను కానీ ఎప్పుడు నన్ను అనుమానిస్తున్నావు అని బాధ గా ఉంటుంది అది అర్ధం చేసుకోవాలి అని వెళ్లిపోయాను. షావుకారు గారి పెళ్ళాం(పేరు నాగలక్ష్మి) నేను వెళ్తున్నాము. నేను:- నాగలక్ష్మి గారు మీ గురుంచి మీ అత్తగారు అడుగుతున్నారు. నాగలక్ష్మి:- ఏమి అడుగుతుంది. నేను:- ఉదయం స్కూల్ లో మీరు చేసే పని

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *