మార్పు 9

By | December 27, 2022
telugu sex stories మార్పు 9 నేను నా తలను కొంచం దూరం జరిపి సీత ఒక్క సారి మనం ఈ గీతను దాటితే జీవితం లో చాల మార్పులు వస్తాయి ఆలోచించుకో నాకు నీ శరీరం కాదు నీవు కావాలి. సీత కూడా ఒక్క సారి ఈ లోకంలోకి వచ్చి నా వాళ్ళో నుంచి పైకి లేచింది.నేను కూడా పైకి లేచి ఈ సమయంలో కూడా నన్ను ఆపుకున్నాను అంటే నీవు అంటే ఎంత ప్రేమో చూడు అని రూమ్ నుంచి కిందకు వెళ్ళడానికి మెట్లు దిగుతున్నాను. కిందకు వెళ్ళడానికి మనసు రావడం లేదు మల్లి సీత గదికి వెళ్లి సీతను వెనక నుంచి పట్టుకొని నీవు అంటే నాకు చాల ఇష్టం, ప్రేమ అని బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టాను సీత మాటలాడలేదు పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాను సీత లో స్పందన లేదు ఈ సారి పెదాలను ముద్దు ఆడుతున్నాను కానీ సీత పెదాలను తెరవలేదు. ఒక చేతిని పొట్ట మీద నుంచి సొల్లు మీద వేసాను. పెదాల ఇంకా తెరవలేదు నాలో కసి పెరిగిపోతుంది. ఇప్పడు రెండు చేతులతో సొల్లు పిసుకుతున్నాను. ఇందాక నాకు ముద్దు పెట్టినప్పుడు పెదాలు తెరిచినట్లు ఇప్పుడు తెరవడం లేదు. సొల్లు నొక్కడం మానేసి సీత ఇంత కన్నా ముందుకు వెళ్ళలేను అని సీత చెయ్యి తీసుకొని నా మొడ్డ మీద వేసుకొని అంత దీని తప్పే. ఏమైనా అనాలి అనుకుంటే దీనిని అను నన్ను ఏమి అనకు అని సీత చేతితో పైకి కిందకి అంటున్నాను. సీత నా దగ్గరనుంచి దూరం జరిగి నాకు భయం వేస్తుంది అంది. నేను ఇప్పుడు హాస్టల్ కి వెళ్తాను పది నిమిషాలలో మల్లి వస్తాను పెళ్లి కి తీసుకొని వెళ్తాను రాను గీను అంటే కుదరదు అని హాస్టల్ కి వెళ్ళాను అన్ని రూమ్ కి వెళ్లి చూసుకొని పెద్ద గేట్ కి తాళం వేసి వస్తుంటే షావుకారు

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *