మేనక 37

By | September 10, 2022
telugu sex stories మేనక 37 మేనకా ఉదయం బట్టలు ఆరవేయడానికి రూఫ్ మీదకి వెళ్ళింది ..మోహన కూడా అక్కడే ఉండటం చూసి మాట్లాడుతూ కిందకి చూసింది .. "ఏమిటి మీ ఫ్లోర్ లో ఉన్న సిఖ్ ఫామిలీ బైంకే వద్ద ఉన్నారు "అంది మేనకా మోహన తో కలిసి కిందకు వెళ్ళింది .. బైంకే వాళ్ళకి నమస్కారం చేస్తుంటే "కాలు పట్టుకో బద్మాష్ "అన్నాడు దారా బైంకే ఆ పని చేసాక "ఇంకోసారి నా కూతురి వైపు చుస్తే చంపేస్తా "అన్నాడు సింగ్ "ఏమైంది" అడిగింది మేనకా "మా అమ్మాయిని బాడ్ కామెంట్స్ చేస్తూ ,,టచ్ చేస్తున్నాడు "అంది సింగ్ భార్య వాళ్ళు వెళ్ళాక బైంకే చెవి పట్టుకుని "బద్మాష్ ,,నీ వల్ల మన ఉద్యోగాలు పోతాయి "అన్నాడు దారా . "నీకు ఇద్దరు దొరికారు మరి నాకు "అన్నాడు వాడు మేనకా ,మోహన కోపం గ చూసారు ..."నీకు విమల ఉందిగా "అంది మోహన "అది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు దొరకదు "అన్నాడు "అందుకని ఆ పదహారేళ్ళ అమ్మాయిని ట్రై చేస్తావా ,,తోలు తీస్తారు "అంది మేనకా ఇద్దరు వెనక్కి వస్తుంటే "మరీ అతి చేస్తున్నారు ఈ గుర్ఖా లు "అంది మోహన @@@@@ "ఏమిటి ఈ రోజు కాలేజీ లేదా "అడిగాడు సాకేత్

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *