మేనక 41

By | September 29, 2022
telugu sex stories xossipi మేనక 41 ఆ రాత్రి బాల్కనీ లో నిలబడి ఉన్న ప్రకాష్ వద్దకు వెళ్ళి వెనక నుండి కౌగిలించుకుంది మేనక.. "వాడిని పిలవన"అన్నాడు కింద ఉన్న దారా ను చూస్తూ. ఆమె కూడా కిందకు చూసి"ఇప్పుడెందుకు"అంది.. మేనక వైపు కొంటెగా చూసి"చిన్న పిల్లవా"అన్నాడు.. ఆమె కూడా కొంచెం సీరియస్ గ"నువ్వు నా గురించి ఏమను కుంటున్నావో తెలియదు...బట్...ఇలాంటివి నా వద్ద మాట్లాడకు"అంది. ఆమెతో పాటు హాల్ లోకి వెళ్లి"పోని ముందు ఇద్దరితో సెక్స్ చేయించు కో"అన్నాడు ఆలోచిస్తూ. ఆమె ఆగిపోయి వస్తున్న నవ్వు ఆపుకుంటూ "నాకు లేని కోరికలు మీరు పుట్టించాలని చూడకండి...నాకు అలాంటి ఆలోచనలు లేవు"అంది.. తర్వాత రెండు రోజులు చాలా మామూలుగా గడిచింది.. సాధన,మోహన ఏవో మామూలు విషయాలు మాట్లాడుకున్నారు... "మీరు పని చేసే కాలేజీ లో ఏదైనా పోస్ట్ ఉంటే చెప్పండి"అంది సాధన. "నువ్వు ఎక్కువ చదువుకోలేదు కదా"అంది మోహన. "ఆఫీస్ వర్క్ చేయగలను"అంది.. మూడో రోజు రాత్రి పదకొండు కి డోర్ బయట ఏదో శబ్దాలు వినపడి జాగ్రత్త గా వింది సాధన. "దారా ..నువ్వెల్లు...సాకేత్ ఉన్నారు..."అంటోంది మోహన. "మేనక ఇంట్లోకి వెళ్దాం"అన్నాడు. "నోర్ముయ్..ప్రకాష్ గారు ఇంట్లోనే ఉంటారు.."అంది మోహన. "ఆయన పది గంటలకి బయటకు వెళ్ళారు...హార్బర్ లో పని ఉంది అన్నారు"చెప్పాడు..దారా.. "నో నేను అక్కడికి రాను..."అంది మోహన. "సరే...రూఫ్ మీదకు రండి "అన్నాడు దారా.. సాధన కి కొంత అర్థం అయ్యింది..రెండు

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *