మేనక 42

By | October 7, 2022
telugu sex stories మేనక 42 భోజనం చేస్తున్నప్పుడు అడిగాడు "ఏదైనా జరిగిందా". మేనక కళ్లతోనే అయాన్ ను చూపించి"నో"అంది.. "నీ ఫేస్ లో అలసట చూసాను"అబద్దం చెప్పాడు. "మీకు ఏమి కావాలి...అనవసరమైన సీన్ లు క్రియేట్ చేసేది మీరు"అంది.. "నేనా...ముస్తఫా ను సెట్ చేసింది,నేన ఫరూక్ కి ఛాన్స్ ఇచ్చింది.నేనా దారా ను పంపింది"అన్నాడు కొంచెం కోపం గా. మేనక కొంచెం భయం గా చూసింది.. "ఏమైంది మీకు..."అంది. ప్రకాష్ మాట్లాడలేదు..అయాన్ తినేసి వెళ్లి సోఫా లో కూర్చున్నాడు. "మీకు చెప్పే కదా..దారా తో ....రొమాన్స్ చేసింది"అంది అతను తల ఊపుతూ"అందుకే అడిగాను ఏమైనా జరిగిందా అని"అన్నాడు. మేనక కొద్దిసేపు ఆగి"నేను ఏమి చేసింది చెప్పడం వేరు...జరిగింది మీరు చూడటం వేరు"అంది.. కొద్దీ సేపటికి "ఆ రోజు మీరు కంప్యూటర్ కెమెరా on చేయమన్నారు చేశాను...అదృష్ట వశాత్తూ అది కట్ అయ్యింది...లేకపోతే వాడు నా నోట్లో చేసింది చూసేవారు..అది మీకు కిక్ లాగా అనిపించకుండా..బాధ అనిపిస్తే.."అని ఆగింది. "నాకు సరదా"అన్నాడు. "ప్రతి సారి సరదా ఉండదు..నేను మీ భార్య ను"అంది చిన్నగా నవ్వి. "అందుకని నాకు తెలియకుండా ఉంచుతావ"అన్నాడు. మేనక కొంచెం ఆలోచించి"ఏమి దాచాను...దారా తో అఫైర్ చెప్పాను..మీరు మీ కోరికల కోసం వాడిని కన్ఫ్యూస్ చేస్తున్నారు ."అంది. "వాడు అమాయకుడు కాదు..ఇప్పటిదాకా నీతో సెక్స్ జరగలేదు అని చెప్పాడు"అన్నాడు కోపం గా. కిసుక్కున నవ్వింది"మరీ నన్ను అనుభవించాడు అని

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *