మేనక 43

By | October 15, 2022
telugu sex stories మేనక 43 ఉదయం మౌనంగా తన పని చేసుకుంటున్నా మోహన ను చూసి "నాకు కోపం తో తల పగిలి పోతోంది"అన్నాడు.. "ఇంక ఎపుడు తప్పు చెయ్యను అని చెప్పాను కదా"అంది.. "నేను సాయంత్రం మార్కెటింగ్ పని మీద క్యాంప్ కి వెళ్ళాలి..ఈ లోగా.."అని బయటకు వెళ్ళాడు ... మోహన కొడుకుని బస్ ఎక్కించి కాలేజీ కి వెళ్ళింది.. మధ్యాహ్నం వచ్చేసరికి గేట్ వద్ద ఎవరు లేరు.. ఆమె స్కూటీ పార్క్ చేసి వచ్చి రూం లో చూసింది...ఖాళీ.. పైకి వస్తూ అప్పుడే కనపడిన విమల ను అడిగింది.."ఆ ఇద్దరు వాచ్మెన్ లు లేరు ఏమిటి" "దారా మధ్యాహ్నం మందు తాగడానికి వెళ్తే ఎవరో కొట్టారుట.. బింకె హాస్పిటల్ కి తీసుకువెళ్ళాడు"అంది.. "నీ మొహం లో ఎందుకు ఆనందం ."అంది ఇంట్లోకి వెళ్తూ. "నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటాను అని మోసం చేశాడు అందుకు"అనుకుంటూ కిందకు వెళ్ళింది.. విజిల్ వేసుకుంటూ బ్యాగ్ సర్దుకుంటూ ఉన్న సాకేత్ ను చూసి "వెళ్తున్నారా"అంది. "ఆ...వాచ్మెన్ ను ఎవరో కొట్టారూట"అన్నాడు.. "ఏమో తెలియదు..."అంది కూర్చుంటూ. "పెళ్ళాం మీద చెయ్యి వేస్తె చూస్తూ కూర్చునే రకం కాదు నేను"అన్నాడు నవ్వుతూ. మోహన అనుమానం గా చూస్తూ"మీరు కొట్టారా"అంది. "నో..వాడు నాకన్నా బలంగా ఉంటాడు..కొట్టించాను.."అన్నాడు గర్వంగా. మోహన"నేను ఇంకెపుడూ తప్పు చెయ్యను అన్నాను కదా"అంది.. "జరిగిన దానికి కొట్టించాను.. పది వేలు పెట్టి"అన్నాడు.. వెళ్తూ ఆగి"ఒకటి నిజం చెప్పు...వాడి మోడ్డ నీకు ఎందుకు నచ్చింది"అడిగాడు. "అలా ఏమి లేదు"అంది తల వంచుకుని. "మోడ్డ నచ్చిందా...బలంగా దెంగడం నచ్చిందా"

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *