మేనక 44

By | October 20, 2022
telugu sex stories మేనక 44 ఉదయం ఆరు గంటలకు మెలకువ వచ్చింది మోహన కి. లేచి స్నానం చేసి పూజ చేసుకుని..కొడుకుని లేపింది.. "తొందరగా మొహం కడుక్కో"అంది.. బెల్ మోగింది విని వెళ్లి డోర్ తీసింది..బైంకి ను చూసి "ఏమిటి "అంది.. వాడు నవ్వుతూ "దారా కి టిఫిన్ తెచ్చాను..ఇది మీకు ఇమ్మన్నాడు"అన్నాడు. "ఎందుకు..నేను తయారు చేస్తాను కదా"అంది. "ఏమో ఇమ్మాన్నాడు..."అన్నాడు ఆమె నడుము వంపు చూస్తూ.. మోహన తీసుకుని లోపలికి వెళ్తూ "బూస్ట్ ఇస్తాను తీసుకువెళ్ళి ఇవ్వు"అంది.. వాడు వెనకే వస్తూ "ఇప్పుడే టీ ఇచ్చి వచ్చాను"అన్నాడు.. ఆమె బాల్కనీ లోకి వెళ్తే.. బెయింకి వెనకే వెళ్ళాడు.. గేట్ వద్ద ఉన్న దారా ను చూస్తూ "ఇది నువ్వే తిను "అన్నటు పాకెట్ చూపి సైగ చేసింది.. దారా బాయింకే కి ఏదో సైగ చేస్తే"ఏమిటి అంటున్నాడు"అంది మోహన. ఎడమ చేతిని ఆమె నడుము చుట్టూ వేసి పట్టుకుని "ఇలా పట్టుకోమన్నాడు"అన్నాడు బాయింకి.. మోహన కొంచెం షాక్ తిని"చెయ్యి తియ్యి"అంటూ కిందకు చూసింది.. దారా మళ్ళీ సైగ చేశాడు.."వాడికి మీరంటే ఇష్టం"అని.. మోహన తల తిప్పి బయింకి ను చూస్తూ "చెయ్యి తియ్యి"అంది మళ్ళీ. వాడు ఆమె లిప్స్ మీద ముద్దు పెట్టాడు.. వాడి మొహం లో అలసట చూస్తూ"నిన్న మొత్తం పనిలో ఉన్నావు..వెళ్లి పడుకొ"అంటూ ఆమె కదలగానే రెండు చేతులతో చుట్టేస్తూ ఉంటే"ఏయ్ వదులు ఎవరైనా చూస్తారు"అంటూ ఇంట్లోకి నడిచింది.. వాడు ఆమెని అలాగే పట్టుకుంటూ నడిచాడు..వాడి చెయ్యి

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *