మేనక 45

By | October 23, 2022
telugu sex stories మేనక 45 చూస్తుండగానే తుపర మొదలు పెట్టింది..అహ్మద్ జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు.. తుపరా లోపలికి పడుతు ఉండటం వల్ల మేనక చీర తడుస్తోంది.. హ్యాండ్ బ్యాగ్ ,ఫోన్ తడవకుండా జాగ్రత గా ఉంచింది.. తట్టాల పక్కన.. చల్లగాలి తగులుతూ ఉంటే హాయిగా ఉంది..మేనక కి.. ఆ గాలి కి పైట జరగడం గమనించలేదు... అహ్మద్ మిర్రర్ లో చూసి చిన్నగా విజిల్ వేసాడు.. కొద్దీ సేపటికి జల్లు పడటం తో..జాకెట్ కొంత తడిసి ..చన్ను ఎక్స్పోజ్ అవుతోంది.. ఇందాకటి జంక్షన్ వద్ద కు వచ్చాక..."రాత్రి దాకా రాను అని చెప్పి వస్తాను"అన్నాడు. మేనక తల ఊపింది.."ఎక్కడ"అంది.. "ఈ సందులో ఏడో రేకుల షెడ్డు"అన్నాడు.. "వర్షం గా ఉంది.. తడుస్తావు"అంది..వాడు తల ఊపి అటో ను ఆ సందులోకి నడిపాడు..గుంటలు,నీళ్ళు.. ఒక చిన్న రేకుల షేడ్ ముందు ఆపి.. "మీరు కూడా రండి చాయ్ తాగి వెళ్దాం"అన్నాడు. "వద్దులే"అంది. "ఐదు నిమిషాలు"అన్నాడు..దిగి వెళ్తూ. మేనక కూడా దిగి తడుస్తూనే వెళ్ళింది..చిన్న గుమ్మం... చెప్పులు విప్పి లోపలికి వెళ్లారు ఇద్దరు..ఒంగుని.. లోపలున్న ముసలి దానికి ఏదో చెప్పాడు..అది చుట్ట కాలుస్తూ తుపుక్కున ఉమ్మేశి బయటకు పోయింది..తల మీద గుడ్డ వేసుకుని.. "ఎవరు,ఏమైంది"అంది అర్థం కాక. "కొంచెం చాయ్ చేయమన్నాను...కొడుకు వద్దకు పోయింది..దొంగ ముండా"అన్నాడు కోపంతో. వాడు గిన్నెలో ఉన్న చాయ్ వేడి చేయడానికి

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.