మేనక 46

By | October 29, 2022
telugu sex stories మేనక 46 రాత్రి మేనాకకి సరిగా నిద్ర పట్టలేదు...ఒక వైపు వంట్లో తిమ్మిరి...మరో వైపు ప్రకాష్ చెప్పకుండా చేసిన పని వల్ల లజ్జ.. రాత్రి రెండు అవుతుంటే బయటకు వచ్చింది..అత్త , మామ మంచి నిద్ర లో ఉన్నారు.. బయట ఉన్న అటో ల వైపు నడిచింది...అహ్మద్ ఆటో లేదు.. నిట్టూరుస్తూ రూం లోకి వెళ్లి బుక్ చదువుతూ పడుకుంది... మర్నాడు...ఒక్కొక్కళ్ళు బయలుదేరుతూ ఉన్నారు.. ఈ రోజు మూడు అటో లు వచ్చాయి..తెచ్చిన సామాను ఇవ్వడానికి ,,రైల్వే స్టేషన్ వద్ద దింపడానికి.. పొద్దున నుండి అత్త,మామ లేరు...ఊరు చూడటానికి వెళ్ళారు.. "అక్కా కొంచెం హెల్ప్ చేస్తావా"అంటూ వచ్చింది..చెల్లి వరస అయ్యే ఒక అమ్మాయి. "చెప్పు"అంది..మేనక. "నిన్న అహ్మద్ uncle కి మేము డబ్బు ఇవ్వాలి...నువ్వు ఇవ్వు..మేము వెళ్తాము"అని ఇచ్చింది. కొద్దిసేపటికి "ఈ మిగిలిన బట్టలు ఇచేయ్యాలి "అంటూ బాబాయ్ వరస అయ్యే వాడు బయలుదేరుతూ ఉంటే ఆపింది మేనక. "మీరు ఉండండి..నేను ఇస్తాను"అని తీసుకుని అటో లో బయలుదేరింది.. వాతావరణం జల్లు పడుతూనే ఉంది...దుకాణం లో మిగిలినవి ఇచ్చి బిల్ తీసుకుంది.. వెనక్కి వస్తూ నిన్నటి జంక్షన్ వద్ద ఆపింది..వర్షం ఎక్కువ అయ్యింది. అక్కడున్న పిల్లలు వచ్చి బెగ్గింగ్ చేస్తూ ఉంటే"మీ తాత ఎక్కడ"అని అడిగింది.. "నిన్న డబ్బు దొరికింది ట...అందుకే సారా తాగుతూ పడుకున్నాడు"అన్నారు వాళ్ళు. మేనక నవ్వి వాళ్ళకి చెరొక వంద ఇచ్చింది.. ఆటో దిగి...డబ్బు ఇచి పంపేసింది...వర్షం లో తడుస్తునే బాగ్ తల తడవకుండా పెట్టుకుని ఆ సందులోకి వెళ్ళింది.. గుంటల్లో కాలు పడకుండా జాగ్రత్తగా నడుస్తూ

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *