మేనక 50

By | November 16, 2022
telugu sex stories మేనక 50 రెండు మూడు రోజులు మేనక మామూలుగానే..గడిపింది.. ప్రకాష్ కూడా ఆమె వీడియో చూడలేదు...అతనికి మొదట దారా విషయం లో ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకో తగ్గింది.. నాలుగో రోజు స్కైప్ లో అయాన్ తో మాట్లాడాడు..వాడు వెళ్ళాక.."ఇంకేమి విషయాలు"అడిగాడు.. "nothing...evary thing is normal."అంది. "వాడు మల్లీ కనపడలేద"అడిగాడు. "ఎవరు" "అదే డ్రైవర్.మెకానిక్"అడిగాడు. నిట్టూరుస్తూ"బిచ్చు రోజు కనపడుతూనే ఉంటాడు కదా.. వాడి కొడుక్కి ఆస్ట్రేలియా లో జాబ్ వచ్చింది..వెళ్ళిపోయాడు ..అని చెప్పాడు..ఈ రోజు..స్వీట్ ఇచ్చి"అంది. "ఇంటికి వచ్చాడా" "లేదు..అయాన్ ను బస్ దింపుతుంటే చెప్పాడు",అంది. "మళ్ళీ పార్టీ .. అంటాడేమో.."అన్నాడు ప్రకాష్. మేనక సూటిగా చూసి "ఎస్...ఈ రోజు ఆ ఇద్దరికీ పార్టీ ఇస్తున్నాను అని చెప్పాడు"అంది. "అనుకున్నాను..మళ్ళీ ఇంటికి వస్తాము అని అడిగాడు అవునా"అన్నాడు ఆమె మౌనంగా చూసి"ఊహిస్తున్నావా...కానీ నిజమే..అరగంట అన్నాడు.."అంది. "ఒప్పుకున్నావా" "లేదు...మెకానిక్ నాతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు అన్నాను.. రానివ్వను..అన్నాను"అంది. "గుడ్.." "వాడు ఏమి చేశాడు..నేను మత్తులో ఉండి పోయాను..నన్ను వాడే తీసుకు వెళ్లి ఇంట్లో దింపాడు....అన్నాడు"చెప్పింది. "అంటే మెకానిక్ నీతో చేసిన రొమాన్స్ వీడికి చెప్పలేదు..అంటావా...నేను నమ్మను"అన్నాడు ప్రకాష్. "నేను కూడా నమ్మను...అయితే వాడు నన్ను డిస్టర్బ్ చేసే

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *