మేనక 52

By | November 29, 2022
telugu sex stories మేనక 52 ఆ రాత్రి నైటీ లో పడుకుంది మేనక..పక్క మీద దొర్లుతూ..బుక్ చదువుతూ.. ** టీ ఇస్తున్న మోహన తో"వాడి మార్క్ ల లిస్టు చూసావా...తక్కువ వస్తున్నాయి"అన్నాడు సాకేత్. "చూసాను" "టూషన్ లో పెడితే బాగుంటుంది",అన్నాడు. "వాడు చిన్న వాడు..రోజంతా స్కూల్, ట్యూషన్ అంటే ఎలా"అంది మోహన. "ఇప్పుడు అందరూ...lkg నుండే అన్ని నేర్పిస్తున్నారు"అన్నాడు.. "ఎరువులు వేస్తె....పంట తొందరగా పెరుగుతుంది...సహజం గా పెరిగే మొక్కలు కొంచెం మెల్లిగానే ఉంటాయి ."అంది మోహన. సాకేత్ విసుగ్గా చూసి...బాత్రూం లోకి వెళ్ళాడు స్నానం కోసం . స్నానం చేసి వచ్చి బట్టలు వేసుకుంటూ ....తనను అదోలా చూస్తు జుట్టు ముడి వేసుకుంటున్న..భార్య ను చూసి.. "ఎంటి పాప...కామం గా ఉందా"అడిగాడు వెటకారం గా. అవును అన్నట్టు తల ఊపింది.. "రెండు నెలలు దాటింది కదా..నీకు దెబ్బలు పడి.. ఇక నా ఇష్టO.. నాకిష్టం అయితే సుఖ పెడతాను...ok "అంటూ ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోయాడు మోహన నిట్టూర్చింది...ఆమె మొహం లో బాధ చూసి "ఏమిటి మమ్మీ"అన్నాడు నిషాన్. ఆమె నవ్వి.."మీ నాన్నగారికి నా మీద కోపం వచ్చింది "అంది..వాడికి బూట్లు తోడుగుతు. "ఎందుకు"అడిగాడు బ్యాగ్ తీసుకుని. "నా చేను లోకి ఆంబోతు దిగడం చూసాడు"అంది...వాడిని కిందకు తీసుకువెళ్తూ. బస్ కోసం చూస్తున్నపుడు"నాన్నగారు ఆ అంబోతుని కొట్టి తరిమెయ్యలి"అన్నాడు. మోహన "వారిని...నువ్వు మీ నాన్న లాగానే ఉన్నావే"అని బుగ్గ గిల్లింది.. తర్వాత మెల్లిగా "నా చేనులోకి దున్న పోతు రావాలా,ఆంబోతు రావాలా అనేది

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *