నా జీవితం 33

By | August 6, 2022
telugu sex stories నా జీవితం 33 నా రెండో జీతం వచ్చింది నేను నాన్నగారికి,బాబాయ్ కి బట్టలు కొన్నాను. ప్రేరణ కి డైరీ మిల్క్ చాకోలెట్,సారీ గ్రీటింగ్ కార్డు కొన్నాను. ఇప్పుడు సమస్య ఈ చాకోలెట్,గ్రీటింగ్ కార్డు తనకు ఎలా ఇవ్వాలి. ట్యూషన్ కి ప్రేరణ వచ్చింది నేను:- ప్రేరణ నా వాళ్ళ నిన్ను అందరు ఫ్యాన్ అని ఏడిపించారు అందుకు అని గ్రీటింగ్ కార్డు చాకోలెట్ ఇచ్చాను. ప్రేరణ:- సర్ నాకు చాకోలెట్ ఇష్టం ఉండదు. నేను:- మరి నీ బాగ్ లో చాకోలెట్ చూసాను. ప్రేరణ:- మీరు ఇచ్చే చాకోలెట్ ఇష్టం ఉండదు. నేను:- ఓహ్ సారీ ఈ విష్యం నాకు తెలియదు. తెలిసితె ఈ చాకోలెట్ నిన్నే తినేసేవాడిని అని చాకోలెట్ ఓపెన్ చేసి తినను. ప్రేరణ:- నేను చేసిన పనికి ఎర్రి మొకం వేసుకొని చూస్తుంది. నేను:- పుస్తకం కింద నుంచి ఇంకో చాకోలెట్ తీసి ఇప్పుడు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *