నా జీవితం 32

By | August 3, 2022
telugu sex stories xossipi నా జీవితం 32 16. న ఓనర్ ఆంటీ, అంకుల్ వచ్చి పూజ చేసి ఒక బ్లాక్ బోర్డు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు.ప్రేరణ, ప్రమశివం గారు వచ్చారు. ఆ రోజు నుంచి ట్యూషన్స్ మొదలు పెట్టాను. ప్రేరణ కు రోజు ఒక సబ్జెక్టు చెప్పున టైం టేబుల్ వేసి ట్యూషన్ మొదలుపెట్టాను. రెండవరోజు దీప్తి మేడం వచ్చారు. నేను ప్రేరణ కు వర్క్ ఇచ్చి మేడం దగ్గరకు వచ్చాను. నేను:- గుడ్ ఈవెనింగ్ దీప్తి మేడం గారు. దీప్తి:- గుడ్ ఈవెనింగ్. నేను:- మేడం గారు ఏమి అనుకోను అంటే విష్యం అడుగుతాను మీ గైడెన్స్ కావాలి. దీప్తి:- చెప్పు. నేను:- మేడం గారు ప్రేరణ ఇలా పోష్ బట్టలు వేసుకొని వస్తే బాగాలేదుఅంది. తాను వేసుకున్న గౌన్ కూర్చుంటే తొడలు కనబడుతున్నాయి. ఇది నా ఆలోచన. మీరు నా ఆలోచన తప్పు అయితే నన్ను కరెక్ట్ చేయండి. నేను నేర్చుకుంటాను. దీప్తి:- తను నీ స్టూడెంట్ తను తప్పు చెసిన్ది అని నీకు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *