నా జీవితం 34

By | August 11, 2022
telugu sex stories నా జీవితం 34 నీరజా గారు అక్కడ కూర్చుని ఏడుస్తున్నారు.నాకు ఏమి చేయాలో పాలుపోవడం లేదు. నీరజా గారు మల్లి కోపం గా లెగిసి తలుపు తీసి కళ్యాణ్ గారిని లోపలి పిలిచింది. కళ్యాణ్ గారు లోపలి వచ్చిన తరవాత ఆయన మీద ఉరిమింది. కళ్యాణ్ గారు సైలెంట్ గా ఉన్నారు. నీరజా గారు మాములు బాషా నుంచి లైట్ బూతులు నుంచి హెవీ బూతులు కి వెళ్లిపోయింది. ఒక్క సరిగా కళ్యాణ్ గారు. కళ్యాణ్:- నీరజా ఆగు అని అరిచారు వూరుకుంటుంటే రేచిపోతున్నావు. నిజం మీ నాన్న గారు మాకు సహాయం చేసారు నా చదువు లో మా ఇంటి పోషణలో. అందుకు బదులు గా నేను ఏమి చేశాను నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాను. అసలు నీకు నాకు పోలిక ఉందా. నాకు మూడు రేట్లు ఉంటావు మనం ఇద్దరం బయటకి వెళ్తే నవ్వుతున్నారు. ఐన నేను నిన్ను ఎప్పుడు బాధ పెట్టలేదు నిన్ను మనసారా ప్రేమించాను. నీకు డబ్బు ఉంది అన్న గర్వం వల్ల నన్ను తక్కువగా చూసినా నేను భరించాను. నేను బయట తిరుగు తున్నాను అంటే తప్పు ఎవరిదీ నాకు నీదగ్గర ఆ సుఖం దొరకటం లేదు అందుకని నేను ఆ సుఖం కొనుకుంటున్నాను.నీ నస భారిచలేక నేను క్యాంపులకి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ ఉన్న రోజులు ఆఫీస్ లో రాత్రి వరకు ఉంటున్నాను. ఒక్క ఆదివారం నీ కు దొరిపోతున్నాను.నీ హింస భరించడం నా వల్ల కదా. నీ లాగే ఆ దున్నపోతును కూడా పెంచుతున్నావు. మీ నాన్న ను పిలుస్తావా పిలువు నేను ఇంకా ఓపికపట్టలేను ఏదో ఒకటి తేలుచుకుందాం అని కోపం గా బయటకు వెళ్లిపోయారు. ఇప్పుడు నీరజా గారు వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్నారు నేను లోపలి కి వెళ్లి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *