నా జీవితం 35

By | August 16, 2022
telugu sex stories నా జీవితం 35. ట్యూషన్ లో ఈశ్వర్ ఇంపోజిషన్ తీసుకొని వచ్చాడు. ట్యూషన్ లో ప్రేరణ ఈశ్వర్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది. ఇంకో పక్క నేను చుస్తునానొ లేదో చెక్ చేస్తుంది. నేను పట్టించుకోవడంలేదు అని నాకు కనబడే లాగా నవ్వడం లాంటి పిల్లి బిత్రి వేశాలు వేసేది. ఓనర్ ఆంటీ వాలా పెద్ద అమ్మాయి US. నుంచి వచ్చింది తన పేరు రేవతి, వాలా హస్బెండ్ పేరు హరీష్ వాళ్లకు ఒక కొడుకు వాడి పేరు రితేష్. రేవతి,హరీష్ చూడడానికి మంచి జంట. వాలు వచ్చి రెండు రోజులు అవ్వాయి ఈ రెండు రోజులు ప్రేరణ రాలేదు. మూడో రోజు క్లాస్ కి వచ్చింది. ప్రేరణ:- గుడ్ ఈవెనింగ్ సర్. నేను:- నీ ట్యూషన్ టైమింగ్ ఎన్ని గంటలకు ప్రేరణ:- 6.౩౦ కి సర్. నేను:- టైం ఎంత ప్రేరణ:- 7. సర్ నేను:- నీవు ట్యూషన్ కి వచ్చావా లేక సినిమా కి వచ్చావా. రెండు రోజులు రాలేదు లీవ్ లెటర్ తెచ్చావా ప్రేరణ:-తీసుకొని రాలేదు సర్ సారీ సర్ రేపు తీసుకొని వస్తాను. నేను:- ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ టైం గుర్తువుంచుకో ఈ రోజు class అంత నుంచో

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.