నా జీవితం 38

By | August 30, 2022
telugu sex stories నా జీవితం 38 నేను ఏమి మాట్లాడలేదు సినిమా అయిపోయింది మేము బీచ్ కి వెళ్ళాము. దీప్తి మేడం:- ప్రేరణ నీవు సుధీర్ ని లవ్ చేస్తున్నావా. ప్రేరణ:- లేదు మమ్మీ. దీప్తి మేడం:- సుధీర్ నీవు ప్రేరణ ని లవ్ చేస్తున్నావా. నేను:- మేడం ప్రేరణ ని ఫస్ట్ టైం చూసినపుడు నేను ఇష్టపడ్డాను. తను శ్రీధర్ గారి అమ్మాయి అని తెలిసినతరువాత నేను ఆ ఆలోచనలను ముందుకు పోనివ్వలేదు. తరవాత తను నా స్టూడెంట్ అవ్వింది నేను అసలు తన పట్ల ఆ ఉదేశం రానివ్వలేదు. కానీ 10th. అయినతరువాత తను అమెరికా కి వెళ్ళింది అప్పుడు నేను ప్రేరణ తో ప్రేమలో ఉన్నానని గ్రహించాను. నేను తనకు love you చెప్పాను కానీ తను లవ్ చేయటం లేదు అని చెప్పింది. దీప్తి మేడం:- సుధీర్ ఇప్పటినుంచి ఈ వేషాలు ఆపాలి. ఈ విష్యం ఎవరికీ చెప్పలేదు నీ వేషాలు ఆపకపోతే నేను అందరికి ఈ విష్యం చెప్పాలి. అని మేడం, ప్రేరణ వెళ్లిపోయారు. నేను శిల్ప ను హాస్టల్ లో దేబెట్టి పిన్ని కి ఫోన్ చేసి మొత్తం విష్యం చెప్పను. ఇంటికి వెళ్లి ఆంటీ కి మొత్తం విష్యం చెప్పను.ఆ రాత్రి ఆలోచించి ఉదయం ఆఫీస్ నుంచి పిన్ని కి ఫోన్ చేసి నేను రూమ్ మారాలి

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.