నా జీవితం 48

By | October 29, 2022
telugu sex stories నా జీవితం 48 నేను దివ్య అక్క మొన్న ఫోన్ లో మాట్లాడినప్పుడు నీవు విని మా మీద కోపం గా ఉన్నావు అని నేను చెప్పాను. అక్క నిన్ను క్షమించమని ఆగడానికి వస్తుంది. అప్పుడు నేను అక్క ముందు నీ బయలు తాగుతాను దానిని మంచి మూడ్ లోకి తీసుకొని వచ్చి అప్పుడు దాని పలు తాగుదాము నీరజా:- అర్ధం కాలేదు నేను:- అర్ధం కాకపోవడానికి ఏమి ఉంది నీ సొల్లు పూకు ని ఇంకో అమ్మాయి తో నాకిస్తాను, నీకు ఇష్టం అయితే నీవు కూడా దాని సొల్లు, పూకు నాకచ్చు అని జాకెట్ విప్పుతున్నాను. చాల టైట్ గా ఉంది జాకెట్. లంజ కళ్యాణ్ గాడు పిసికి పిసికి సొల్లు పెంచుతున్నాడా చూడు పాపం ఈ జాకెట్ హుక్స్ లో నుంచి కూడా నీ సొల్లు బయటకు వస్తున్నాయి. నీవు ఎంత నిగ్రహం ఉన్న మొగాడి ముందైనా ఒక్క సారి నీ పైట జారిస్తే వాడి నిగ్రహం మొడ్డగుడిసిపోకపోతే నేను దెంగడం ఆపేస్తాను. లంజ ఇంటి ముందు ఉన్న అంకుల్ కి నీ సొల్లు చూపించి ఉంటావు అందుకనే వాడు నీ మీద పడ్డాడు. నేను నిన్ను దున్నుతున్నాను అనుకోని నా మొడ్డ మీద కొట్టాడు.లంజ జక్కెట్ తీయవే ఊరించింది చాలు అని వాళ్ళో పడుకున్నాను నీరజా జాకెట్ హుక్స్ తీసింది. ఒక్కసారిగా బాయ వచ్చి నా మొఖం మీద పడింది. పడ్డ బాయను చికుటూ ఇంకో బాయ ముచి ను నలుపుతూ లంజ ఎప్పుడైనా ఇంకో ఆడదాని సొల్లు నొక్కావా. నీరజా:- ఛీ ఛీ... ఎందుకు నొక్కుతాను నేను:- నీ సంగతి ఏమో కానీ అక్క ముందు నేను నీ పూకు

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.