నా మజిలీలు 6

By | February 2, 2023
telugu sex stories నా మజిలీలు 6 పబ్లిక్ పరీక్షలు దగ్గర పడుతున్నాయి. గవర్నమెంటు బడుల్లో పాస్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువగా వుండాలని సిఎం ఆర్డర్ పాస్ చేశారు. దాంతో మాకు రాత్రిళ్ళు స్టడీ అవర్స్ పెట్టారు. సాయంత్రం నుంచి రాత్రి 9.30 దాకా చదువుకోవాలి. ఆడపిల్లల్ని మాత్రం 9గంటలకే పంపించేసేవాళ్ళు. మేము మాత్రం 9.30 దాకా చదువుకునే వాళ్ళం. మాకు ఎండాకాలం వచ్చిందంటే రాత్రిళ్ళు కరెంటు కోత వుండేది. ఆ టైంలో మేం కిరసనాయిల్ దీపాలు పెట్టుకొని చదువుకోటం అలవాటు. ఇద్దరిద్దరికి కలిపి ఒకదీపం పెట్టుకొని చదువుకుంటున్నాం.. నేనూ మాధవి ఒకచోట కూర్చొని చదువుకోటం మొదలు పెట్టాం.. సరోజ మాత్రం ఒక్కతే కూర్చొనేది.. చెప్పానుగా ఆ లంజ దానికి టెక్కు ఎక్కువ అని.. నా ఎదురుగా మాధవి వుంది.. నైట్ డ్రస్ లో మాధవి ముందుకి వంగి ఊగుతూ చదువుతోంది. దీపం వెలుగులో మాధవి సళ్ళు కనిపించీ కనిపించనట్లుగా కనిపిస్తున్నాయి. దీపం వెలుగులో మాధవి సళ్ళు బంగారపు రంగులో మామిడి పళ్ళలా మెరిసిపోతున్నాయి. అయితే మరీదారుణంగా.. కొంచెం కొంచెమే కనిపిస్తున్నాయి. పూర్తిగా చూడాలని ఆశ కలిగింది. నేను మాధవితో…మెల్లిగా… మాధవీ అలా ముందుకీ వెనక్కీ ఊగుతూ చదవద్దు.. సరిగ్గా కనిపించట్లేదు అన్నాను… ఏం కనిపించట్లేదు అన్నది మాధవి..

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *