నా మజిలీలు 12

By | March 4, 2023
telugu sex stories నా మజిలీలు 12 నేను మాధవి సహకారంతో ఎలాగోలా… మా మాస్టారింట్లో అనేకంటే నా మాధవి ఇంట్లో పై పోర్షన్లో రెంట్ కి దిగాను. ఆరోజు రాత్రి మాధవి నాకు భోజనం వండిపెట్టింది. మాధవి మా మాస్టారి ముందే నన్ను అడిగింది.. ‘‘వికాస్ రోజూ భోజనం ఎలా చేస్తావ్..? ’’ అని.. మా మాస్టారు కూడా అవును ఎక్కడ చేస్తావ్.. చూస్తే గ్యాస్ స్టవ్ కూడా లేనట్లుంది.. ఎలా అని అడిగారు.. నేను దగ్గరలో ఏదైనా మెస్ చూసుకొని చేస్తాను సార్ అన్నాను.. ఇంటి దగ్గర సార్ కాదు.. అన్నా అని పిలువు.. నాకు నో ప్రాబ్లమ్ అన్నాడు మా సార్.. నేను సరే అన్నా.. అన్నాను.. మాధవి వెంటనే ‘‘ఎవ్వరూ లేనప్పుడు మెస్ లో తిన్నావ్.. నేనూ, మీ అన్నయ్య వున్నాకూడా మెస్ లోనే తింటావా..? ఏంటండీ మీరు మాట్లాడరు..? ’’ అంటూ మాస్టారి వైపు చూసింది. మాస్టారు ‘‘ అవునవును.. నేనూరుకున్నా.. మీ ఫ్రండ్ ఊరుకోదు.. రోజూ మా ఇంట్లోనే భోజనం చెయ్యి..’’ అన్నాడు. అయ్యో.. నీకెందుకు మాధవీ శ్రమ.. అన్నాను. ఇందులో శ్రమేముంది.. మా ఆయనకే ఒక తమ్ముడుండి.. అతను మా ఇంట్లోనే వుంటే వండి పెట్టనా.. అన్నది మాధవి.. మా మాస్టారి వైపు చూశాను. ఆయన నవ్వుతూ.. ‘‘ చెప్పవోయ్.. మీ ఫ్రండ్ లాజిక్కుకి ఏం చెప్తావ్.?’’ అన్నాడు.. నేనేం మాట్లాడతాను అన్నా… వదిన మాటలకి మీరే ఏం మాట్లాడలేకపోతుంటే.. అన్నాను. మాస్టారు ముసిముసిగా నవ్వాడు.. సరే.. మాధవి.. నేను మీ ఇంట్లో రోజూ తినాలంటే నాదీ ఒక కండిషన్… అన్నాను.. ఏంటో నీ బోడి కండిషన్ అంది మాధవి నాది బోడికండిషన్ అయితే కొట్టి పడెయ్

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *