నా మజిలీలు 14

By | March 19, 2023
telugu sex stories నా మజిలీలు 14 నాకు సరోజ పుస్తకం మొహానికి అడ్డం పెట్టుకొని కూర్చొంది. నేను పిల్లలకి డౌట్స్ వస్తుంటే చెబుతున్నాను. మా మాస్టారు నాకు ఎదురుగా కూర్చున్నారు. పిల్లలంతా నాకు ఎదురుగా కూర్చున్నారు. సరోజ మా మాస్టారికి వెనుక వైపు.. నాకు ఎదురుగా ఒక పిల్లర్ వుంటే ఆ పిల్లర్ మీద దాని కాళ్ళు పెట్టుకొని పంగ జాపి దాని పూకు నాకు కనిపించేలా కూర్చుంది. పరీక్షగా చూస్తే తెలిసింది.. అది లోపల డ్రాయర్ వేసుకోలేదు. నా లుంగీ గుడారం లేచింది. ఎదురుగా చిన్న పిల్లలు.. వాళ్ళ వెనుక మా మాస్టారు. నా పరిస్థితి ఇది… ఎలా కవర్ చెయ్యాలో అర్థంకావట్లేదు. నేను వెంటనే అక్కడి నుండి లేచి రూమ్ లోకి పోయాను. లోపలికెళ్ళి అండర్ వేర్ వేసుకొని బయటికొచ్చాను. కాసేపటికి పిల్లలని ఎవరిళ్ళకి వాళ్ళని పంపించేశాను. మా మాస్టారు సరోజా కిందికెల్దాం అన్నాడు. ‘‘ కాసేపు చదువుకొని కిందికొస్తాను అన్నయ్యా’’ అని చెప్పింది… మాస్టారు వెళ్ళిపోయాడు. నేను రూమ్ లోకి వెళ్ళాను.. క్లాస్ రూమ్ బుక్స్ తీసుకొని రూమ్ లో చదువుతున్నాను.. కాసేపటికి సరోజ డోర్ దగ్గరకి వచ్చింది. నన్నే చూస్తూ నిలబడింది. నేను బుక్స్ చదువుతున్నా నా లుక్స్ మాత్రం నా రూమ్ డోర్ దగ్గర నిలబడిన సరోజ పాదాలనే చూస్తున్నాయి. నేను చదువుతున్నట్లు యాక్టింగ్ చేస్తున్నాను. సరోజ అక్కడి నుండి కదల్లేదు.. కాసేపటికి నేనే తలెత్తి పైకి చూశాను. సరోజ నావైపు చాలా సీరియస్ గా చూస్తోంది.. ఏమైంది అలా చూస్తున్నావ్ అన్నాను. ఏం లేదు.. బైక్ మీద నువ్వు చేసిన పనికి.. చెప్పాను కదా సరోజా.. అదేదో అనుకోకుండా.. అలా జరిగిందని.. ఇంకా నువ్వు దానిగురించే ఆలోచిస్తున్నావా అన్నాను.. నేనెప్పుడో మర్చిపోయినట్లు.. ఆలోచించకుండా ఎలా వుండమంటావ్..?

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *