నా పేరు సన్నీ 357

By | August 11, 2022
telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 357 సురేష్ షూట్ చేస్తాడు అని నేను ముందే గ్రహించి సోనియాకు అడ్డంగా వెళ్ళి నిల్చుని సోనియాను పక్కకి తోసేసాను. దాంతో సోనియా కిందపడిపోయి బుల్లెట్ నా ఎడమ భుజానికి కొంచెం కింద గుండెకు పైన తగిలింది. నాకు బుల్లెట్ తగలడంతో సోనియా మరియు కవిత ఒకేసారి గట్టిగా సన్నీన్నీన్నీన్నీన్నీన్నీ,,,,,,, అని అరిచారు. బుల్లెట్ తగలగానే నేను కూడా సోనియా పక్కనే నేలపై పడిపోయాను. సురేష్ మళ్లీ రెండోసారి షూట్ చెయ్య బోతుంటే కవిత వెంటనే నాకు అడ్డంగా వచ్చి ఆ వచ్చే బుల్లెట్ తనకు తగిలేలా నాకు అడ్డంగా నిలిచింది. బులెట్ తగిలి నేను కిందపడగానే సోనియా వెంటనే నన్ను కౌగిలించుకుని గట్టిగా పట్టుకుని తన శరీరాన్ని నా ఛాతికి ఆనించి నన్ను రెండో బుల్లెట్ తగలకుండా కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తుంది. కవిత నా ముందుకు వచ్చి మోకాళ్లపై కూర్చుని నాకు అడ్డంగా నిలిచింది. సురేష్ గాడు నవ్వుతూ మాట్లాడుతూ, అబ్బబ్బబ్బా ఎంతైనా నీ ప్రియురాళ్ళను మెచ్చుకోవాల్సిందేరా. ఒక దాని కోసం నువ్వు చచ్చి పోవడానికి రెడీ అయితే నీ కోసం చచ్చి పోవడానికి ఇంకొకతి రెడీ అయిపోయింది. నేను ఒక్కదాన్నే చంపాలని అనుకున్నాను. కానీ ఇద్దరిని చంపేస్తే పోలా. నీకు కావలసిన ఇద్దరిని నీకు దూరం చేస్తే నువ్వు ఇంకా బాగా బాధపడొచ్చు. సురేష్ గాడు కవితకు గురిపెట్టి షూట్ చేశాడు. కానీ వాడు షూట్ చేసిన వెంటనే వాడే నేల మీద పడిపోయాడు. ఏం జరిగిందో అని నేను కంగారుపడి చూడగా గేట్ దగ్గర ఖాన్ భాయ్ కనపడ్డారు. ఖాన్ భాయ్ చేతిలో గన్ పట్టుకొని సురేష్ గాడి కాళ్లను షూట్ చేశారు. సురేష్ గాడికి బుల్లెట్ తగిలిన వెంటనే నేల మీద పడి ఖాన్ భాయ్ వైపు షూట్ చేశాడు. కానీ ఖాన్ భాయ్ బుల్లెట్ నుంచి తప్పించుకోవడంతో బుల్లెట్ వెళ్లి గేట్ కి తగిలింది. అప్పుడు ఖాన్

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.