నా పేరు సన్నీ 362

By | September 10, 2022
telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 362 నేను సోనియా దగ్గరికి వెళ్లి, నా గురించి ఆలోచిస్తున్నందుకు నన్ను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నందుకు థాంక్స్ సోనియా. మరీ ముఖ్యంగా ఆరోజు అందరిముందు నన్ను అవమానించకుండా ఉన్నందుకు. నామీద నీకున్న ప్రేమను వ్యక్తం చేసినందుకు చాలా చాలా థాంక్స్ అన్నాను. .... థాంక్స్ చెప్పి నన్ను తలదించుకునేలా చేయకు సన్నీ. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. కాకపోతే హద్దులు దాటి ప్రవర్తించలేను. అది నావల్ల కాదు ఎందుకంటే,,,,,,, .... సోనియా మాట్లాడుతుండగా నేను మధ్యలోనే ఆపి, నువ్వు ఎందుకు అలా ప్రవర్తించలేవో, నేను తెలుసుకున్నాను. కవిత నాకు అంతా చెప్పింది. కానీ ఇప్పుడు నువ్వు భయపడాల్సిన పనిలేదు. నేను ఇంకెప్పుడూ అలాంటి తప్పు చేయను. ఎలా అయితే నువ్వు నన్ను మనస్పూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నావో అలాగే నేను కూడా నిన్ను మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తాను. ఎప్పుడూ నీ దగ్గరకు రాను. నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టే పనులు చేయను. నా మాట విని సోనియా సంతోషపడి, నాకు కూడా నా అన్నయ్య సన్నీ తిరిగి కావాలి. మనం ఒకరిని ఒకరం చాలా ప్రేమించుకుంటున్నాం. కానీ ఒకటవలేము. అంటే దాని అర్థం మనం దూరం అవ్వాలని కాదు. ఒకరి కోసం ఒకరు కలత చెందాలని కాదు. నేను నీకు దూరంగా ఉండి కలత చెందలేను. మనము ఎంత సరదాగా ఉండే వాళ్లమో, ఎంత ఆనందంగా ఉండే వాళ్ళమో మర్చిపోయావా? మనమిద్దరం కలిసి అలా ఉన్న రోజులు మళ్లీ నాకు తిరిగి కావాలి. చెప్పు ఏమంటావ్? మళ్లీ ఆ రోజుల్లో లాగా నాతో సరదాగా ఆనందంగా ఉండగలవా? చెప్పు తిరిగి మళ్ళీ నా ఫ్రెండ్ వి కాగలవా? .... నీ ఫ్రెండ్ ని అవుతాను. నీతో సరదాగా ఉంటాను. తిరిగి నీ ఫ్రెండ్ ని కావడం నాకు కూడా సంతోషమే అని నేను అనగానే సోనియా ఆనందంతో నా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను కౌగిలించుకోబోయింది. లేదు లేదు ఇది మాత్రం చేయకూడదు. మనం దూరం నుంచే

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *