నా పేరు సన్నీ 363

By | September 12, 2022
telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 363 తను నాకు దూరంగా జరిగి తన పరిస్థితిని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఎగసిపడుతున్న తన శ్వాసను తగ్గించుకొనే ప్రయత్నం చేస్తుంది. అప్పుడే తన దృష్టి నాకు వెనక వైపు ఉన్న డోర్ వైపు మళ్ళింది. తనకు పరిగెత్తుకొని కిందికి వెళ్లిపోవాలని ఉంది. కానీ కిందకు వెళ్లాల్సిన డోర్ నా వెనుక వైపు ఉండడంతో నన్ను దాటుకుని వెళ్ళాల్సి ఉంది. అంటే మళ్లీ నాకు దగ్గరగా నడుచుకొని వెళ్లాల్సి ఉంది. కానీ మళ్లీ తను ఆ ప్రయత్నం చేస్తే నేను ఖచ్చితంగా ఆమెను ఆపేస్తానని ఆమెకు తెలుసు అందుకే ఆ ప్రయత్నం చేసే ధైర్యం చేయలేదు. ఈసారి మళ్లీ నేను తనను పట్టుకుంటే గనుక అమె తట్టుకోలేదు. తానే స్వయంగా అదుపుతప్పి నా కౌగిలిలో కరిగిపోతుంది. ఆ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి ఆమె సిద్ధంగా లేదు. అప్పుడు నేను ఒక అడుగు ఆమె వైపు వేసేసరికి ఆమె తన తలను అడ్డంగా ఊపుతూ నన్ను దగ్గరకు రాకుండా ఆపే ప్రయత్నం చేస్తోంది. కానీ నేను ఆగకుండా మరొక అడుగు ముందుకు వేసాను. ఆమె నా వైపే చూస్తూ వెనకడుగు వేయడం మొదలు పెట్టింది. నేను అడుగులు వేస్తూ ముందుకు కదులుతుంటే ఆమె నా వైపు చూస్తూ నన్ను తన దగ్గరకు రావద్దంటూ తల అడ్డంగా ఊపుతూ నన్ను ఆపే ప్రయత్నం చేస్తూ వెనక్కు అడుగులు వేస్తోంది. కానీ నేను ఎక్కడ ఆగుతాను. నా అడుగులు నాకు తెలియకుండానే ముందుకే పడుతున్నాయి. నామీద నాకే కంట్రోల్ లేనట్టు అనిపిస్తుంది. నా శరీరం నా ఆధీనంలో లేదు. అలా నేను ముందుకు ఆమె వెనక్కు నడుస్తూ తను తల అడ్డంగా ఊపుతూ నన్ను ఆపే ప్రయత్నం చేస్తూ గోడ దగ్గరకు చేరిపోయింది. ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేకపోవడంతో తను తల అడ్డంగా ఊపుతూ నన్ను తన దగ్గరకు రావద్దు అంటూ చెబుతోంది. కానీ నేను ఆమెని పట్టించుకోకుండా అలాగే ముందుకు వెళుతున్నాను. ఆమె వీపు గోడకి తగలడంతో కొంచెం భయపడింది. ఆమె ట్యాంకు దగ్గర ఉన్న గోడకు అనుకుని నిలిచిపోవడంతో నేను ముందుకు కదిలి ఆమెకు దగ్గరగా చేరుకున్నాను. ఇప్పుడు మా ఇద్దరి మధ్య ఒక అడుగు దూరం మాత్రమే ఉంది. నేను ఆమె మొహం

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *