నా ప్రేయసి రంకులు 2

By | April 30, 2023
telugu sex stories నా ప్రేయసి రంకులు 2 డ్రైవర్ ఆటో స్టార్ట్ చేసి ఆలా ఎవరు లేని రోడ్ లోకి పోనిస్తూ భార్గవి నీ చూస్తున్నాడు.. ఆటో స్టార్ట్ చేసి వెళ్తున్నా డ్రైవర్ భార్గవి ని దొంగ చూపులు చూస్తూ నడుపుతున్నాడు భార్గవి : నన్ను కాదు రోడ్ వైపు చూసి నడుపు డ్రైవర్ : ఈరోజు బలే కసిగా వున్నావు భాగీ అంటూ తన భుజాని భార్గవి కుడి సన్ను తగిలేలా రాస్తునాడు మెల్లగా భార్గవి : అబ్బా చాలు ఆపు ఇందాక కూడా తినకుండా ఇలాగె పిచ్చి పనులు చేసావు డ్రైవర్ : నీకు నచ్చలేదా భార్గవి : నాకు bf వున్నాడు డ్రైవర్ : ఉంటే, నాకు కూడా లతా ఉందిగా భార్గవి : హ అందుకే చెప్తున ఇది తప్పు ఆలా చేయకూడదు డ్రైవర్ : ఇందులో తప్పు ఎం వుంది, ఇందాక లోపల జరిగింది నీకు నచ్చలేదా అంటూ మల్లీ భుజం తో సన్ను ని రుద్దుతున్నాడు భార్గవి : అది ఎదో ను బీర్ పోసి ఆలా చేసావు అపుడు ఎదో ఆలా ఐపోయింది డ్రైవర్ : నిజం చెప్పు నీకు నచ్చలేదా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *