నా ప్రేయసి రంకులు 4

By | May 11, 2023
telugu sex stories నా ప్రేయసి రంకులు 4 భార్గవి డ్రైవర్ ఇద్దరు లోపలికి వెళ్లి కూర్చున్నారు , డ్రైవర్ భార్గవి కి నీళ్లు తాగమని బాటిల్ ఇచ్చి భార్గవి ఎదురు లుంగీ పైకి కట్టుకొని కూర్చున్నాడు. భార్గవి నీళ్లు తాగి డ్రైవర్ కి ఇస్తూ డ్రైవర్ కూర్చునా పోసిషన్ చూసి సిగ్గుపడ్తూ వాడికి బాటిల్ ఇచ్చి రూమ్ మొత్తం చూస్తుంది డ్రైవర్ నీళ్లు తాగుతూ భార్గవి వైపు చూస్తూ ఈరోజు దీని ఎలాగైనా దెంగాలి అనుకుంటూ చూస్తున్నాడు భార్గవి : ఏంటి చూస్తున్నావు డ్రైవర్ : హ హుండీ కనబడుతుంది రూపాయి బిళ్ళ వేదమా 5 రూపాయల బిళ్ళ వేదమా అని ఆలోచిస్తున్న భార్గవి : హుండీ ఆ ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటది డ్రైవర్ : హ అదిగో వుంది నా ముందే భార్గవి : ఏది డ్రైవర్ : నవ్వుతు భార్గవి సళ్ళ వైపు చూపించాడు భార్గవి : అర్ధం కాలేదు అంటూ ఏది ఎక్కడ సరిగా చెప్పు డ్రైవర్ : సరే చూపిస్తా ఎగ్గూ అని వాడి ఫోన్ తీసి భార్గవి ని ఒక ఫోటో తీసి భార్గవి కి చూపించాడు భార్గవి : ఫోటో చూసి అందులో భార్గవి low నెక్ డ్రెస్ లో నుంచి తన్న సళ్ళ చీలిక కనపడ్తూ కూర్చుంది అది చూసి భార్గవి సీగేసి చి పో ఎపుడు నీకు అదే గోల

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *