నా ప్రేయసి రంకులు 6

By | May 25, 2023
telugu sex stories నా ప్రేయసి రంకులు 6 భార్గవి, డ్రైవర్, మంగయ్య మందు తాగుతూ మాట్లాడుకుంటున్నారు డ్రైవర్ : ఎలా వుంది భార్గవి భార్గవి : హ్మ్ బాగుంది మంగయ్య : ఇంకో పెగ్ తాగుతావా ఐతె అంటూ తనకి గ్లాస్ ఇస్తున్నాడు భార్గవి : గ్లాస్ తీస్కొని తాగుతూ , మంగయ్య ఇంట్లో నువ్వు ఒక్కడివే ఉంటావా మంగయ్య : లేదు నేను నా పెళ్ళాం ఉంటాం అది ఇపుడు వాళ్ళ పుట్టింటికి వెలింది 4 నెల్లలు అయింది భార్గవి : అవునా అని రోజులు ఎందుకు అంటూ సిప్ చేస్తూ అడుగుతంది మంగయ్య : సిగ్గుపడ్తూ అది నెల తపింది , అందుకే వాలా అమ్మ ఇంటికి వెళ్ళింది భార్గవి : ఓహ్ సరే , మరి నీకు ఫుడ్ ఎలా మంగయ్య : ఏముంది బయట తింటా భార్గవి : పాపం నువ్వు మంగయ్య : హ తప్పదు కదా డ్రైవర్ : మంగయ్య పెళ్ళాం కూడా కత్తిలా ఉంటది

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *