నాకు ఎదురైనా సంఘటనలు 2

By | April 29, 2023
telugu sex stories నాకు ఎదురైనా సంఘటనలు 2 క్యాల టీవీ పెడుతూ దాని బలసిన గుద్దని చూపెడుతోంది. తొడలు వేరు చేసి దాని చీలికని చూపిస్తూ బాగా వంగి 70mm లో దాని నల్లని కుండల్ని ఆ మధ్యలో పగిలిన నేరేడు పండు మధ్యలో గులాభీ రంగు నుండి నేరేడు పండు పగిలితే రసం కారిపోతుంది అలా దాని రసాలు చెమ్మగిల్లి ఒకో బొట్టూ సన్నగా తడి చేరి తీగలు పాకుతున్నాయి. ఇటు నేను ఎల్ కి దగ్గరగా జరిగాను. ఎల్/ఎల్నా నన్నూ, క్యాలాని చూస్తూ వెడంగా జరిగింది. నేను ఇంకా దగ్గరగా జరిగాను. నా వంటి మీద బట్టలు ఏమీ లేవు. ఎల్ వంటి మీద చిన్న చిన్న ఆచ్ఛాదనాలు తప్పా.....బలిసిన బరువులు ఆ చిన్న టాప్ లో నిలవలేక బయటకు దూకుతున్నాయి. నాది నిటారుగా నిలబడి దేని బొక్కలో దూరుదామా అన్నట్లు చూస్తోంది. నేను ఎంత జరిగితే అంత జరుగుతోంది ఎల్, అందుకే అటువైపు వెళ్లి కూర్చున్నాను. నేను సోఫాలో లేచేసరికి నాది టెలిఫోన్ వాళ్ళు పాతిన స్తంభంలా నిలబడి పొగరుగా చూస్తోంది. నరాలు పురి ఎక్కిపోయి నా పొట్టకి అంటుకుని నిల్చుంది. దాన్ని చూసీ చూడనట్లుగా చూస్తోంది ఎల్. నేను అటు వైపు వెళ్లి కూర్చోవడంతో తాను ఇటు జరిగింది. నేను వెళ్లి ఎల్ వళ్ళో కూర్చున్నాను. "షట్ అప్" అంటూ లేచి వెళ్ళిపోయింది. నా అహం దెబ్బతింది. ఎల్ వెనకే వెళ్దాం అనుకున్నాను కానీ దానికింత పొగరెంటీ ఇలా మనసు పరి పరివిధాలుగా పోతోంది. ఎల్ వెళ్లిపోవడంతో అటు తిరిగి ఇటు గుద్ద చూపిస్తూ కవ్విస్తున్న క్యాలా కి అడ్డు తొలగిపోయింది. క్యాలా వచ్చి నాపక్కన కూర్చుని టి‌వి లో ఏదో ప్రోగ్రాం పెట్టింది. Netflix on చేసి ఏదో ఇంగ్లిష్ మూవీ రన్ చేస్తోంది. క్యాలా నా పక్కనే కూర్చుని ప్రోటీన్ షేక్ తాగుతావా అంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్ళి ప్రోటీన్ షేక్ తీసుకొచ్చింది. కానీ వస్తూ వస్తూ బలమైన దాని

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *