నాకు ఎదురైనా సంఘటనలు 3

By | May 3, 2023
telugu sex stories నాకు ఎదురైనా సంఘటనలు 3 ఒకసారి హైదరాబాద్ మెట్రో లో వెళ్తున్నాను. సీట్ దొరకలేదు. మంచి రష్ గా ఉంది. నిలబడే ఉన్నాను. Next స్టేషన్ ఎవరో దిగడానికి లేచారు. దాంతో కూర్చుందామని కూర్చోబోతుంటే ఒకావిడ వచ్చి నేను నా సీట్ ఆన్చాబోయ్యే లోపు తాను కూడా కూర్చుంది. ఇద్దరం కూర్చున్నాం. ఇద్దరం ఇబ్బందిగానే కూర్చున్నాం కానీ ఎవ్వరం లేవట్లేదు. తనకు 40 వరకూ ఉండచ్చు. ఇంతలో మా ఎదురుగా ఒక నలుగురు లేచారు. నలుగురు కూర్చున్నారు. ఒక 40+ ఆటను, 30లో ఉన్న అతను ఇంకో ఆమె, అతని భార్య అనుకుంటా, వాళ్ళ కొడుకు. ఎదురుంగా కూర్చున్న వాళ్ళ మేడలో శిలువ ఉంది. ఆ పిల్లాడికి 8 ఏళ్ళుంటాయి. ఆ పిల్లవాడు నా పక్కన కూర్చున్న ఆవిడని పిలుస్తున్నాడు. "రా...అమ్మమ్మా" అంటూ అప్పుడర్ధమయ్యింది. నా పక్కన కూర్చున్నది వాళ్ళ అమ్మమ్మ అని, వీళ్ళ ఫ్యామిలీ అని. పక్కన కూర్చుంది కానీ, వంట్లో నుండి వచ్చే వేడి మా పిర్రల మీద చూపిస్తోంది. క్రమంగా మా పిర్రలు వేడెక్కుతున్నాయి. తాను వెళ్ళి కూర్చోపోతే బాగుండు అనుకున్నాను. మా ఇద్దరి మధ్య నెమ్మదిగా మొగలి పొడ రగులుతోంది. తన వళ్ళు ఇంకా తగిలితే బాగుండు అనుకుంటూ స్ట్రెయిట్ గా కూర్చున్నాను. దాంతో తానూ ఇరుక్కుని కూర్చోవాలి. నేను అలా స్ట్రెయిట్ గా కూర్చోవడంతో తానూ కూడా స్ట్రెయిట్ గా కూర్చోంది. ఆ పిల్లవాడు మళ్ళీ పిలిచాడు. ఎదురుగా కూర్చున్న ఈ ఆంటీ కూతురు, నన్నూ వాళ్ళ అమ్మనీ చూస్తూ "మమ్మీ కంఫర్ట్ గా ఉందా....?" అని అడిగింది. ఆహ్, I'm fine అంటూ అలానే కూర్చున్నది. ఈ పక్కన కూర్చున్న పెద్దమనిషి మాత్రం నన్నూ, నా పక్కన కూర్చున్న ఆవిడని మింగేసేలా చూస్తున్నాడు. పక్కన కూర్చున్న ఆవిడ కూతురు నెక్ టీ షర్ట్, నైట్ ప్యాంటు లాంటి బాటమ్ వేసుకుంది. కావాలని చేసిందో లేక ఎమరుపాటును చేసిందో తెలియదు కానీ టీ షర్ట్ అంచు పట్టుకుని వేలితో

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *