నాకు ఎదురైనా సంఘటనలు 4

By | May 9, 2023
telugu sex stories నాకు ఎదురైనా సంఘటనలు 4 "హలో, సౌజన్య.....ఏంటిది" "ఏంటి?!" "నా మీద ఉచ్చ పోసావ్" "అది ఉచ్ఛకాదు, చాల్లే ఆపు ఇందాకటి నుండి తెగ పొడుస్తున్నావ్?!" "ఉచ్చకాదా?! ఉచ్చే పోసావే అర లీటర్ పైనే ఉంటుంది. వాణీ చూడు ఉచ్చ పోసింది....?!!!!!" "ఛీ...చిన్నప్పుడు పోసేది నా కూతురు, నిద్రలో కనీసం డైపర్ మొత్తం నిండిపొయ్యేది?!" "మామ్, నేను పోసింది ఉచ్చ కాదు అంటూంటే డైపర్, నిద్రా అంటావ్?!...హా.." "దాన్నసలు నమ్మకు కమల్, వాళ్ళాయన దగ్గర కూడా అబద్దాలు చెప్పేది" "ముందు నన్ను దెంగడం ఆపమను, చిరాగ్గా ఉంది" "నువ్వు లేచి పోవచ్చుగా.......?" "వీడితోనా....మరి నా మొగుడు?!" "అబ్బా ఏం గుర్తుకొచ్చాడే నీ మొగుడు. వాడికి దాని మీద చర్మం ఎక్కువనీ....నేను చెయ్యలేను అంటూ ఎన్ని వేషాలేశావ్?! *వీళ్ళ సంభాషణ ఎటుపోతోందిరా బాబూ...దీని బొక్కలో

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *