నాకు ఎదురైనా సంఘటనలు 5

By | May 18, 2023
telugu sex stories నాకు ఎదురైనా సంఘటనలు 5 వాణి మాటల్లో విందాం. “వాట్ ది హెల్ ఆర్ యు డూయింగ్. ఆహ్ అక్కడ ముట్టుకోవద్దు. ట్రైన్ లో చూశాను. నన్ను చూడగానే సన్నగా నవ్వాడు. ..ఊహూ....నేనే అతన్ని చూస్తూ ఉన్నాను. ఎదురుగా నా మొగుడూ, నా కూతురు, అల్లుడూ వాళ్ళ కొడుకూ ఇంతమంది ఉన్నారన్న ద్యాస కూడా లేదు. ఎందుకో అతన్ని చూడగానే నాలో ఏదో కంపనం, చిన్నగా వణికింది వళ్ళు. ఇన్ని రోజుల తరువాత నాకు కావాల్సిన వాడు దొరికాడనిపించింది. అందుకే నా భర్త తన పక్కన కాళీ ఉందని చెప్పినా కూర్చోలేదు. ఎందుకు కూర్చున్నానో తెలియదు కానీ అతని పక్కన అసంకల్పితంగా పక్కన కూర్చున్నాను. అలా కూర్చోగానే నా ఊపిరి వేగంగా తీసుకోసాగాను. నా పిరుదులకు అతని తొడలు తగులుతున్నాయి...నా వంట్లో వేడి పెరిగి నా పూ పెదాల చుట్టూ ఉన్న కొవ్వంతా కరిగి బయటకు రాసాగింది. ఎవరైనా చూస్తారేమో అన్న సిగ్గు ఎగ్గూ లేకుండా నేను అతనికి దగ్గరగా జరుగుతున్నాను. హమ్మా, ఏంటో ఈ ఫీలింగ్, నేయిల్స్ నిట్టింగ్....అతన్ని గట్టిగా హగ్ చేసుకోవాలని ఉంది. అదేంటి నా కూతురు నా వైపు వస్తోంది. ఇది ఎందుకు లేచి నూల్చుంది?!. అతను నన్ను అదోలా చూసి నవ్వుతున్నాడు. తన మగతనం మీద చేయి వేసుకున్నాడు. అదేంటి?! దాన్ని బయటకు తీశాడు?!. హమ్మయో...నా కూతురు పిర్రల మీద చెయ్యెశాడు. ఛీ చూస్తుండగానే దాన్ని లాక్కున్నాడు...ఏం జరుగుతోంది. ఎందుకతను అలా ఊగుతున్నాడు. అయ్యో, నా కూతురు కూడా వెనక్కు ఊగుతోంది. అది దిగబడినట్లున్నది. నా కూతురు నోటి నుండి అరుపులు రాకుండా నోరు నొక్కుకుంటోంది. అదసలే అమాయకురాలు....దాని శీలాన్ని దోచుకుంటున్నాడు. దాని కాళ్ళు వణుకుతున్నాయ్. హూ....దానికి అయిపోయినట్లుంది. దీని అదృష్టం తగలేయ్యా....తల్లిని నేను; తగులుకుందామనుకుంటుంటే.......ఇది దింపుకుని కులుకుతోంది.... అయ్యో, నేను దిగేసానేంటి?!...ఛా, నా కూతురికి తెలుస్తే.....?! ఆ. తెలుస్తే....?!, ఇదేంటి, వీడూ దిగాడు?!. ఎంత మాయ చేశావురా.....తెలియకుండానే., నా కళ్ళ ముందే

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *