నాకు ఎదురైనా సంఘటనలు 6

By | May 24, 2023
telugu sex stories నాకు ఎదురైనా సంఘటనలు 6 వాణి: “ఏయ్, ఏయ్ ఏంటిది? నీ బట్టలేవీ?!, అదేంటి దాన్ని అలా లేపుకున్నావ్?!, ఏయ్ రావద్దు, అలా దగ్గరకొస్తున్నావెంటి....ప్లీజ్ అలా చెయ్యి వేస్తున్నావేంటి?” నిలబడి ఉచ్చ పోసుకుంటున్న నా దగ్గరకు వచ్చి నా నడుము పట్టుకున్నాడు. నాకు కంగారు వేసింది. నా ఫోన్ తెసేసుకున్నాడు.వాడి చెయ్యి నడుము చుట్టూ వేసి, నన్ను దగ్గరకు లాక్కుంటున్నాడు. నా ఊపిరి బలంగా తీసుకోసాగాను. కమల్ నన్ను గట్టిగా వాటేసుకున్నాడు. “ఏయ్, వదులు” అన్నా వినకుండా ఇంకా గట్టిగా వాటేసుకుంటున్నాడు. వీడికి ఉక్కు కౌగిలి, “వద్దు, వద్దు., అక్కడ చెయ్యి పెట్టకు, ప్లీజ్, అక్కడ చెయ్యి పెట్టకు....వద్దు హమ్మా....అలా పిసికెయ్యకు, అసలే ఉచ్చ రావట్లేదురా మగడా అంటే అక్కడ నొక్కుతావే” కమల్: “ఉచ్చ రావట్లేదా?!” ఉండు నేను చెబుతాను. అంటూ ముందు వైపుకు వచ్చాడు. వాణి: “ఏయ్, సిగ్గు లేదా నీకు, నేనెలా పోసుకోవాలి?!” కమల్: “ఉచ్చ రావట్లేదన్నావుగా....హెల్ప్ చేద్దామని” వాణి: “ఏం హెల్ప్ చేస్తావ్....?!, సిగ్గు లేకుండా....ఎలా చూస్తున్నాడో చూడు” అంటూ కాళ్ళు ముడుచుకోవడానికి చూసింది. “ఏయ్, నువ్వు వెనక్కు వెళ్ళు, నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది నువ్వాలా చూస్తుంటే....” కమల్: “మీరు పోసుకోండీ నేను ఏమీ అననూ....” వాణి: “ఏంటి నువ్వనేది?!, నువ్వు చూస్తూండగా ను పోసుకోవాలా?!” కమల్: “ఇప్పటివరకూ ఆడవాళ్ళు నిల్చుని పోసుకోవడం ఎప్పుడూ చూడలేదు” వాణి: “అందుకని, నేనేమన్నా ద్వారము తెరిచియే ఉన్నది అని తెరిచి పెట్టుకుని కూర్చున్నానా?!” కమల్: “ఒక పని చేద్దాం వాణి గారూ” వాణి: “ఏంటి కమల్ గారూ” అంది వెటకారంగా... కమల్ “చెబుతాను” అంటూ అక్కడ ఉన్న హాండ్ వాష్ liquid తీసుకొని చేతుల్లో వేసుకొని వేళ్ళ నిండా పట్టించి. దగ్గరగా వచ్చి నా వెనక చేరి వాణి గారూ....ఒక్క నిముషం అలానే నిల్చిండీ. అంటూ వెళ్ళు నా వంటి మీద రాస్తూ నా అత్తలు పై నుండి లాగేశాడు.నేను వద్దంటున్నా.....నా బట్టలు తీసేసి హుక్క్ కి తగిలించాడు. నేను ఇప్పుడు పూర్తి నగ్నంగా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *