నీరజ పోరాటం 15

By | April 26, 2023
telugu sex stories నీరజ పోరాటం 15 కీర్తి.. వెంటనే.. నేను తగ్గిస్తా గా.. మీ నొప్పి ని ... అని.. తన పెదాలతో.. మిహిక పెదాలను మూసేసింది.. రాజు.. హడావిడిగా బయలుదేరి తన రూమ్ కి చేరుకున్నాడు.. మధ్యలో నీరజ ని పలకరిద్దాం అని అనుకున్నప్పటికీ.. ప్రేరణ కూడా ఇంట్లో నే ఉంటుంది.. ఇద్దరినీ ఒకేసారి పేస్ చేయలేక.. డైరెక్ట్ తన ఫ్లాట్ కె.. వచేసాడు.. రాగానే.. ఫ్రెష్ అయ్యి.. మొబైల్ తీసి చూసాడు.. ప్రేరణ నుండి.. 3 మెసెజ్ లు .. నీరజ నుండి ఒక మిస్డ్ కాల్ ఉంది... వెంటనే.. నీరజ కి కాల్ బ్యాక్ చేసాడు.. నీరజ, ప్రేరణ తీరిగ్గా సోఫా లో కూర్చొని... టీవీ చూస్తున్నారు.. ఈలోపు తన ఫోన్ మోగేసరికి.. ముందు టీ పాయ్ మీద ఉన్న ఫోన్ ని తీసుకొని ఈ టైం లో ఎవరా.. అనుకుంటూ నీరజ చూసేసరికి.. రాజు కాల్ .. వెంటనే సోఫా లో నుండి లేచి... కిచెన్.. విండో దగ్గరకి వెళ్లి.. ఏంటి రాజు ఈ టైం లో కాల్ చేసావ్.. అని అంది. రాజు.. మీ కాల్ మిస్ అయ్యింది.. అని కాల్ బ్యాక్ చేశాను మేడం.. అన్నాడు. వెంటనే నీరజ సాయంత్రం తాను కాల్ చేసినది గుర్తొచ్చి.... ఓఒహ్.. అదే.. ఈవెనింగ్ నువు కనపడలేదు.. వచ్చావో.. లేదో అని చేశా... అని అంది. కొంచెం లేట్ అయ్యింది.. ఆఫీస్.. లో అని రాజు అన్నాడు.. తర్వాత ఏం మాట్లాడాలో తెలియక .. కాసేపు.. ఇద్దరు నిశ్శబ్దం గా.. ఉన్నారు.. రాజు నే ధెర్యం... చేసి మళ్ళీ ఎపుడు.. మేడం అని అడిగాడు... నీరజ.. సిగ్గుపడుతూ.. ఈ రోజు చేసింది... చాల్లేదా.. అని అంది.. రాజు... నవ్వుతూ.. ఎక్కడ మేడం... అంత హడావిడిగా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *