నీరజ పోరాటం 7

By | March 17, 2023
telugu sex stories నీరజ పోరాటం 7 ప్రేరణ .. కి మొదటిసారి చూసిన రాజు ద్రవాల రుచి.. విచిత్రంగా అనిపించింది.. ఇక నార్మల్ అయిపోయిన రాజు మగతనాన్ని వదిలి.. రెండు చేతులు పైకి లేపి.. తాను వేసుకున్న టీషర్ట్ ని విప్పి దానితోనే మొఖం మీద, పెదువులపై .. ఇంకా కిందకు జారుతున్న ద్రవాలను.. తుడుచుకుంటూ.. ఎపుడైనా కళ్ళజోడు తియ్యచ్చా అని.. వెటకారంగా రాజు అని అడిగింది.. రాజు నవ్వుతు.. తన అంగాన్ని.. ప్యాంటు లో పెట్టుకొని.. జిప్ వేసుకొని.. సోఫా లో ప్రేరణ పక్కనే కూర్చొని.. ప్రేరణ చేతిలో ఉన్న టీషర్ట్ ని తీసుకోని.. ఇంకో చేతితో ప్రేరణ స్పెక్ట్స్ తీసి.. తుడిచి.. మళ్ళీ స్పెక్ట్స్ ప్రేరణ కి పెట్టి.. నేను వెళ్లే వరకు వీటిని తీయ్యద్దు అని.. రెండు చేతులతో ప్రేరణ నడుము పట్టుకొని.. లేపి తన వళ్ళో కుర్చోపెట్టుకున్నాడు.. Update # 12 ప్రేరణ .. రాజు వొళ్ళో.. తన రెండు పిరుదులను అడ్జెస్ట్ చేస్తూ.. రెండు చేతులు రాజు మేడలో వేసి.. రాజు కళ్ళలోకి చూస్తూ.. ఖలీఫా అంటే అంత పిచ్చా.. అయినా స్పెక్ట్స్ ఓకే.. కానీ రాజు వొళ్ళో కూర్చున్న ప్రేరణ తన రెండు పిరుదులను రాజు మగతనానికి అడ్జస్ట్ అయ్యేలా సర్దుకుని రాజు మెడలో తన రెండు చేతులు వేసి దగ్గరగా జరిగి కూర్చుంది.. రాజు కళ్ళలోకి చూస్తూ ఖలీఫా అంటే అంత పిచ్చా అని అడిగింది.. రాజు నవ్వుతూ అవును చాలా ఇష్టం... నీ పేస్ కట్ కొంచెం తనలానే ఉంటుంది అని అన్నాడు. అప్పుడు ప్రేరణ కళ్ళజోడు వరకు ఓకే కానీ నావి ఖలీఫా అంత లేవు కదా అని నవ్వింది.. వెంటనే రాజు తన రెండు చేతులను ప్రేరణ బ్ర కప్స్ మీద పెడుతూ ప్రేరణ కళ్ళల్లోకి చూస్తూ వీటిని అంత చేసే బాధ్యత నాది అని మెత్తగా నొక్కడు. ప్రేరణ రాజు చేతులు ఇస్తున్న సుఖానికి కళ్ళు మూసుకొని వెనక్కి వాలిపోయి.. వాటిని నువ్వు ఏమన్నా చేస్కో వాటి మీద సర్వహక్కులు ఇక నీకే అని మత్తుగా అని మూలగింది. రాజు రెండు చేతులతో బ్రా కప్స్ మీదుగా రెండు సళ్ళను గుండ్రంగా తిప్పుతూ ఎంత బాగున్నాయో.. ప్రేరణ.. చేతికి నిండుగా .. టైట్ గా .. వీటిని ముట్టుకోవడానికే పెట్టి పుట్టాలి అని.. మెల్లిగా ఒత్తిడి

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *