నిరంతరం 1

By | December 22, 2022
telugu sex stories నిరంతరం 1 జానకమ్మ గారి కుటుంబం లో జరిగిన కథ ఆ ఊరిలో 10 ఇెల్లు మాత్రమే ఉన్నాయి.కూతవేటు దూరంలో లో ఒక్ పట్నం ఉన్నది.ఏవైనా కావాలి అనుకుంటే పట్నం పోవాల్సి వస్తుంది.జానకమ్మ గారికి 45 సంవత్సరాలు వారి తల్లిగారైన విజయ దేవి ఆవిడకు 60 సంవత్సరాలు జానకమ్మ గారికి ఒక్కడే కొడుకు అవిడకుడ ఒక్కటే కూతురు కావటం తో ఎంతో గరభం తో పెంచారు ,అల్లుడు పేరు శ్రీను 40 ఎకరాల పంటకు అసమి.శ్రీను జానకమ్మ భర్త జానకమ్మ కొడుకు పేరు రవి .ఇంటర్మీడియేట్ చదువుతున్నాడు పట్నం లోని కాలేజీ లో జానకమ్మ కూడా తనలాగే ఒక్కడే కొడుకు కావటం తో గారాబం గా పెచింది.ఎది కావాలంటే అది వెంటనే ఎవ్వడం ఆనవాయితీ అయి పోయింది.జానకమ్మ ఇంట్లో 4 పనిమనుషులు ఉన్నారు మంచి ఉన్నతమైన కుటుంబం .రవి డైలీ కాలేజ్ కి వెల్లిరవడం ఇబ్బందిగా ఉన్నదని జానకమ్మ రవి కి 2 లక్షలు పెట్టీ బైక్ కొనిచింది.డైలీ బైక్ పై కాలేజీ కు వెళ్లి వస్తూ ఉంటడు ఒక రోజు కాలేజీ నుంచి రావటం ఆలస్య మయింది .జానకమ్మ ఖంగారు పడుతోంది.ఇంతలో రవి అమ్మమా విజయ దేవి ఏమిటే ఖంగరు వస్తాడు లే అందీ. లేదు రోజు ఈ టైం కళ్ళ వచ్చేవాడు అని టెన్షన్ పడుతోంది జానకమ్మ .ఇంట్లో శ్రీను నీ పిలిచి ఏమైయ అల్లుడు నే కొడుకు ఇంకా రాలేదు ఏమిటి ఈరోజు అని అడిగింది విజయదేవి శ్రీన్ కి అడిగింది.అత్త ఈరోజు కాలేజీ లో పార్టీ ఉందని అంట్టు ఉన్నాడు .అందువల్లే ఆలస్యం అయి ఉంటుంది అని అన్నాడు .ఇంతలో రవి రనే వచ్చాడు .రా గానే జనక్మమ ఎంటి నాన లేటు అయింది అని వెళ్లి కొడుకు నీ గట్టి గా హత్తుకుంది .ఎం లేదమ్మా పార్టీ వల్ల లేటు అయింది అన్నాడు.రవి ఒక కార్డ్ బయటకు తీసి అమ్మ నేను కాలేజ్ లో ఫస్ట్ వచ్చాను నాకు నూటికి తొంభై మార్కులు వచ్చాయి అన్నాడు.ఆనందం పట్టలేక జానకమ్మ కొడుకు ను గట్టిగా కౌగలించుకొని ముద్దు పెట్టుకుంది అమ్మమ్మ నే ఫస్ట్ వచనే అన్నడు రవి మ బంగారం రా నువు అంత మి తాత పోలిక అని మనుమడైన బుగ్గ గిల్లి కౌగిలించుకుంది విజయదేవి .శ్రీను ఏమి రా ఎంకవలి నికు అన్నాడు .ఎది అడిగిన ఇస్తావా నాన్న అన్నాడు రవి ఇస్తాను నికన్న ఎది ఎక్కువ కాదురా అన్నాడు మిగతావారు కూడా ఏకీభవించారు .అయితే సమయం వచ్చినపుడు అడుగుతా అన్నాడు సరే అన్నారు అంత.ఇక శ్రీను అమ్మ పేరు సావిత్రి 60 సంవత్సారాలు ఆమె పక్కవురు లో ఉంటోంది భర్త చనిపోయి 10 యేళ్లు అయింది.కొంచెం కోపిష్టి మరియు ముభవం కలది ఏపుడైన రోజులో ఒకసారి శ్రీను అమ్మ దగ్గరకి పోయి వస్తుంటాడు .ఒకరోజు రవి కాలేజ్ కి వెళ్ళలేదు .ఆరోజు శ్రీను పక్కవురికి వెళ్ళాడు .రవి కి ఇంట్లో ఏమి తోచడం లేదు జానకమ్మ అన్ని రకాల వంటకాలు చేసి కొడుకు తినిపించడం పనిగా పెట్టుకుంది .అమ్మ నేను కూడా నానమ్మ నీ చూసి వస్తానే అన్నాడు .అమ్మో వద్దు రా అసలే కోపిష్టి ముసల్డి ఏమంటుడో నిను చూసి .అందీ.నానమ్మ గా నే అన్నాడు అవునురా కానీ ఆమె గురించి నికు తెలీదు అంది .ఎం పల్ట్లేదు అమ్మ నే వెళ్లి వస్తాను అన్నాడు ఎం చైయలో తేలిక సరే జాగ్రత్త నాన వెంటనే వచ్చేయాలి అందీ సరే అని బైక్ పై పక్క ఊరికి వెళ్ళాడు రవి.అక్కడ జానకమ్మ ఖంగారుగా ఉంది విజయ దేవి వచ్చి ఏమి కడులేవ్ మనుమడు అంటే ఈ నానమ్మకు ప్రేమ ఉండదు అందులోనూ వంశోధరకుడు వంశానికి ఒక్కడు అందీ .అది కాదమ్మా ఆమె కోపిష్టి తితుడు ఉంటుంది .ఎం పర్లేదు ను అల ఉందు ఏమి కాదు అని సర్ది చెప్పింది విజయ దేవి రవి బైక్ పై ఎక్కి బయల్దేరాడు .పక్క ఊరికి చేరుకున్నాడు ,ఊరిలోకి రాగానే పంపు దగ్గర ఆడవాళ్ళు నీళ్ళు పట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళలో ఒకరు బాబు ఎవరియ నువు ఎవరింటి పోవాలి అన్నది.సావిత్రమ్మ గారి ఇంటికి అన్నాడు .నువు ఏమవుతవు సావిత్రమ్మ గారికి అందీ నేను మనువడిని అన్నాడ్.వెంటనే అమ్మో నువెన రవి బాబు వి మబబే ఎంతకలమయిందిర నిను చూసి అని బుగ్గ గిల్లి గట్టిగా కౌగిలించుకుంది .అమేదగ్గర్ ఎదో ఒక రకమైన మదపు వాసన రవి కి కంపుల అన్పించింది విడిపించు కున్నడు .అము సళ్ళు రవి కేసి అదిమి పెట్టింది .సళ్ళు బోపాయి పల్లు ల ఉన్నాయి .సరే అండి వెళ్లి వస్తాను అని అక్కడి నుంచి వెళ్ళాడు రవి .ఇంటికి చేరుకున్నాడు బయట ఎవరూ లేరు విశాలమైన ఇల్లు వరండా బయట గేట్ వేసి ఉంది.గేట్ తేసి లోపలి వెళ్ళాడు .ఒకపక్క గేదెలు ఉన్నాయి మరోపక్క పెద్ద పెంకుటిల్లు చాలా పెద్దది విశాలమైన గార్డెన్ కూడా ఉంది .లోపలి నడిచాడు తలుపు వేసి ఉంది.తలుపు తట్టాడు నానమ్మ అన్నాడు .ఎవరూ పలకటం లేదు బహుశా ఎదో పనిలో ఉంది ఉంటుంది అని అనుకున్నాడు కాసేపు అగి మళ్ళీ తలుపు తట్టాడు ,వులుకు పలుకు లేదు చుట్టూ పక్కల వారిని అడగాలని చూసిన ఎవరూ కనపడలేదు టైం మద్యన్నం 12.10 అయింది.ఎండ ఎక్కువగా ఉంది సరే అని పక్క ఉన్న సందులోంచి పెరట్లో కి వెళ్ళాడు రవి.పెరట్లో పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఎదురుగా జమ చేటు ఉంది దానికి పెద్ద కాయలు ఉన్నాయి .కొన్ని కాయలు కోసుకొని తింటూ వెనకవైపు నుంచి వెళ్తున్నాడు రవి.పెరటి తలుపు దగ్గరకు వేసి ఉంది లోపలికి నుంచి గది పెట్టీ ఉంది అంటే నానమ్మ ఇంట్లో నే ఉంది బహుశా నిద్ర పోయి ఉంటుంది అనుకున్నాడు .పెరట్లో నుంచి పక్క ఉన్న గోడవైపు చూసాడు పక్కింట్లో ఎవరి స్నానం చేస్తున్నట్లు అనిపించి అల చూసాడు ఒక ప్రౌడ యువతి లంగా కట్టుకొని స్నానం చేస్తూ ఉంది .అది చూసి రవి లో చలనం మొదలైంది.మళ్ళీ వెంటనే పక్కకు వెళ్లి ఇంట్లో కి వెళ్ళాడు తలుపు తీయగానే హల్ లో ఎవరూ లేరు నానమ్మ అని పలికాడు రెస్పాన్స్ లేదు .ఎంటి ఎవరూ లేరు ఇంట్లో తలుపు తీసి ఉంది అని లోపలి కి వెళ్లి పక్క గదిలోకి చూసాడు అక్కడ ఎవరూ లేరు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాడు మరి రెండు గదులు వాటిలోని ఎవరూ లేరు .చివరి గదిలో కి వెళ్ళాడు అక్కడ మరొక డోర్ ఉంది .అక్కడి వెళ్ళాడు డోర్ ఓపెన్ చేసి ఉంది దగ్గరకు వేసి.మెల్లగా డోర్ ఓపెన్ చేసాడు . ఎవరో ఉన్నటు అనిపించింది .లోపల బస్తాలు ఉన్నాయి పెద్ద గది చీకటి గా ఉంది ,అందులోనూ ఏవో సౌండ్ లు ములుగులు వినపడుతునై రవికి దైర్యం చేసి మెల్లగా చప్పుడు రాకుండా ముందుకు వెళ్ళాడు అక్కడ మరొక కర్టెన్ వేసిన డోర్ ఉంది లోపల లైట్ వేసి ఉంది మెల్లగా వెళ్ళాడు .రూం కి ఒక కిటికీ ఉంది ఆ కిటికీ లోంచి తొంగి చూశాడు రవి.అక్కడ ఒక పెద్దావిడ కూర్చొని ఉంది నిండుగా చిర కప్పుకొని ఉంది.బెడ్ మొత్తం నీటుగా ఉంది.ఒక దిండు మరో దుప్పటి ఉన్నాయి.ఇమెన నానమ్మ అని పిలవ బోతు అగ్గడు.అంతలో రవి గాడి నాన అంటే శ్రీను వచ్చాడు ఎదురు తలుపు తీసి .రవి భయపడి కిందకు దాక్కున్నాడు .వారి మాటలు వినసాగాడు . సావిత్రి: ఎంటి ఆలస్యం అయింది రా శ్రీను: ఇప్పుడే వచ్చాను ఇంట్లో పని ఉంటే అగను సావిత్రి : ఏం పనిర దానితో పడుకున్నావా శ్రీను: లేదు వడునున్నడు ఇంట్లో సావిత్రి: ఎవరా శ్రీను: ను మనుమడు అన్నాడు సావిత్రి: రవి కాలేజికి పోలేదా శ్రీను: లేదు ఈ రోజు ఆలస్యంగా లేచాడు సావిత్రి: సరేలే వాడిని బాగా చూస్కో న వంశానికి దిక్కు వాడే శ్రీను : వాడిని చాలా జాగ్రత్తగా పెంచు తున్ననే సావిత్రి: సరే లే చొక్కా తీయరా చెమటలు పడటం లేదా అందీ శ్రీను: ఆ తీస్తున్న న్నే అది చూస్తూ రవి కి ఎం అర్థంకావడం లేదు సరే ఏమవుతుంది చూద్దాం అని సైలెంట్ గా పక్కనే ఉన్న కిటికీ పక్కన ఉన్న సందులో దూరి నక్కి కూర్చున్నాడు.ఇంతలో శ్రీను , చొక్కా విప్పి పక్కన పెట్టాడు బలిస్ట మైన బాడీ ఎక్సర్సైజ్ చేసి వడి ల ఉన్నాడు ,కింద చెడ్డి మాత్రమే ఉంది.అదికూడా మోకాళ్ళ వరకు ఉంది .వెళ్లి మంచం పై కూర్చున్నాడు శ్రీను.ఏంట్రా కూర్చున్నావు అందీ సావిత్రి .ను కనివు ముందు అన్నాడు శ్రీను.ముందు పోయి ఫ్యాన్ వెయ్యి అందీ సరే అని లేచి ఫ్యాన్ వేసి వచ్చాడు.ఇక ను కన్నివవే అన్నడు శ్రీను.జరిగేదంతా కన్నార్పకుండా చూస్తూ ఉన్నాడు రవి.గుండె వేగం పెరిగి పోతుంది వొళ్ళంతా చెమటలు పడుతున్నాయి .సావిత్రమ్మ పైట తీసింది.రవి షాక్ అయ్యాడు .సావిత్రి ఒంటి మీద జాకెట్ లేదు .ఎర్రటి సెరిరం మంచి జబ్బలు పక్క నుంచి కంపడుతున్న సల్ల ఒంపులు .లైట్ గా కనువిందు చేశాయి.రవి కి టెన్షన్ పెరిగి పోతుంది .ఎం జరుగతోందో అర్ధం కాలేదు .సావిత్రి కనీవు అందీ .పైట తీసి వేసి శ్రీను వెళ్లి సవత్రి ను గట్టిగా కౌగిలించు కున్నాడు అది చూసి రవి షాక్ తిన్నాడు గట్టిగా కౌగిలి బిగిస్తున్నడు ఆమె కూడా ఇంకా గట్టిగా బిగించి అబ్బా ఏముందిర నీ వీపు అందీ.నీ పోలికేనే అన్నడు న పోలిక ఏంట్రా అందీ.అంతే కదా మరి నీ పూ లోంచి వచింవడినేగా అన్నడు.ఆ మాట వినగానే రవి కి ఎది తెలియని తడి అయింది మోడ్డ లేచింది.అలానే చూస్తూ ఉన్నాడు.ఎలా అయిన పూర్తి గా ఎవరో అది చూడాలి అని పక్క పోయి మెల్లగా ఎదురుగా ఉన్న. టేబుల్ కిందకు దూరాడు .ఎదుట నన్మమా చూసి షాక్ తిని అలానే ఉంది పోయాడు .ముడుతలు లేని ఎర్రటి శరీరం పెద్ద సళ్ళు కొద్దిగా కూడా జారలేదు ,3 సెంటీమీటర్ ఉన్న నల్లటి ముచ్చికలు .పెద్ద బోండాల్లాంటి సళ్ళు .మత్తుగా మూలుగుతు శ్రీను వీపు పై చేతులు వేసి గట్టిగా హత్తు కొని ములుగు తొండి సావిత్రి . అమ్మో ముసల్డ్ ఎంతకు తెగించింది అనుకున్నాడు .శ్రీను తల్లి పెదాలపై ముద్దులు కురిపించాడు .ఆమె కూడా కొడుకు కి ధీటుగా పెదాలు పెనవేసి చుపుక్ చుపక్ మని ఒకరి నీ ఒకరు హత్తుకొని ఎంగిలి జుర్రుకొంటున్నరు సావిత్రమ్మ సంకల్లో క్లీన్ గా ఉన్నాయి అబ్బా ముసల్డీ చాలా సబ్రంగానే ఉందే అనుకున్నాడు.విల్లిదరు ఇల ఎందుకు చేస్తున్నారు అనుకున్నాడు.సరే చూద్దాం అని చూస్తున్నాడు ,నానమ్మ లేచి నుచుంది .నాన్న పైకి లేచి లాగు విప్పి పక్కన వేశాడు.నానమ్మ కూడా చిర విప్పబోతు ఉండగా నాన చిర పటుకొని లాగాడు కుచ్చిళ్ళు విడి పోయి చిర కుప్పలా పడింది .లోపల లంగా కూడా లేదు .ఎర్రటి పూ పెదాలు లైట్ గా ఆతులు దర్సేనమిచై.రావుకి గుడారం లేచింది.తట్టుకో లేక అల్లాడిపోతున్నడు.శ్రీను తల్లిని మంచం పై కుర్చీ పెట్టీ వీపు పై ముద్దులు పెడుతున్నాడు .ఉమ్ ఉష్ ......అంటుంది నానమ్మ .నాన నానమ్మ ను పడుకో పెట్టీ కళ్ళు ఎడం చేసి తన మోడ్డ ను చేతిలో పట్టుకున్నాడు 7 ఇంచల మోడ్డ లావుగా ఉంది..పట్టుకొని ముందుకు వెనక్కు ఊపుతున్నాడు .సావిత్రి రార త్వరగా అందీ మెల్లగా తల్లి పూ దగ్గరికి వెళ్లి వాసన చూసాడు ముక్కు పుటాలు అదిరి పోతున్నాయి.మెల్లగా పూ పెదాలు తెరిచి తన పేదలకు అనువుగా తల పక్కకు తిప్పి ఒక పెద్వి లోపలికి పంపి మరిలో పెడవితో పూ రెమ్మలు మీద ముద్దులు పెడుతున్నాడు .ఫ్రెంచ్ కిస్ లాగా సావిత్రి అబ్బా అమ్మ...అంటూ ఎక్కడ నేర్చావురా ఇదంతా న కొడకా అంటుంది.పూ రసాలు ధరలు గా కరుతు ఉన్నాయి .ఆ రసం మొత్తం తాగేసాడు శ్రీను మెల్లగా నాలుకను పూ లోపలికి తోసి దేంగా సాగెడు అబ్బా ...అలాగే ఇంక ....లోపలికి తొయ్యి అంటుంది నానమ్మ .నాలికతో వీలైనంత లోపలికి పంపి నకడం మొదలెట్టాడు.ఆ దెబ్బకు సావిత్రి తట్టుకో లేక కొడుకు తల పట్టుకొని గట్టిగా పూ కి అదుముకొని జుట్టులో వేళ్ళు పోనిచ్చి రుద్దుతూ రొప్పుతోంది సావిత్రి .శ్రీను పూ నాకుతుంటే లోపల రసాలు కరి పోతున్నాయి.శ్రీను కి మోడ్డ తడి అయిపోయి బెడ్ షీట్ తడిచింది అది చూసి సావిత్రి పైకి లేచి శ్రీను మోడ్డ అందుకొని వెనకి ముందుకి ఆడిస్తుంది శ్రీను అబ్బా....అలాగే చేయవే.. అంటూ నోట్లో పెట్టుకొని చీకవే అన్నాడు.నోరు మోయార సన్నాసి అని తిట్టింది.ఎంటే అన్నడు ఎం ఎలా వుంది వొళ్ళు అందీ.శ్రీను నోరు మూసాడు .మెల్లగా నవి సావిత్రి కొడుకు మోడ్డ నోట్లో పెట్టుకొని గట్టిగా పిల్చింది అబ్బా ....అమ్మ.....అబ్బా..ఎం చేస్తున్నావ్ న లాంజ దన అన్నడు.సావిత్రి ఇంకా స్పీడ్ గా గట్టిగా పెదాలు బిగించి చీకసాగింది .శ్రీను ఒక్కసారిగా కార్చాడు నోట్లో . సావిత్రి తు అని ఉసింది శ్రీను ను తల పై ఒక దెబ్బ వేసి రేయ్ నోట్లో కార్చొదూ అని ఎన్నిసార్లు చెప్ప నికు అందీ.అయ్యో అనకు తెలీలేదు అన్నాడు.మెల్లగా బెడ్ పైకి ఎక్కి కాళ్ళు బాగా చాపి రా వెదవ పైకి ఎక్కి పుకూ లో పెట్టరా అంది ఎం పెట్టాను అనందు ని మడ్ద పెట్టరా అంది ఒక్క ఉదుటున శ్రీను తల్లి పై దుకి పూ పేదలకు తగిలించాడు ఇష్చు. .... అంటూ పెద్దగా మూలిగింది తీయరా అందీ.గట్టిగా ఒక్క తోపు తోసాడు అబ్బా.......ఇస్. ..అబ్బా....అంటుంది.ఇక శ్రీను డేగ సాగాడు రైస్ మిల్లు పని మొదలైంది .మెల్లగా తల్లి ముచ్చికలు చికి అమ్మ పాలు రవెందుకే అన్నడు .సచినోడ ఎరోజైన వాటిని చీకవే నువు ఈరోజే దో చికి ఒక్కరోజులోనే రవళి అంటావా అందీ.లేదు అన్నాడు ను కానివ్వు అందీ తల్లి పేదలకు తన పెదాలతో యుద్ధం ప్రకటించాడు.ఇచుప్ ...ఇచుప సౌండ్ తో దద్దరిల్లి పోతుంది .శ్రీను తల్లి నీ పైకి లేపి ఎత్తుకొని ఒక్క సారిగా మోడ్డ పూ లో దింపి దేన్గడు మొదలెట్టాడు . ఉఫ్ఫ్. ... అబ్భ్.... చైర బాగా చై రా అంటూ ఉంది సావిత్రి..దెంగి దెంగి.మెల్లగా వొంగో పెట్టీ తల్లి పూ లో గురి చూసి స్పీడ్ గ మోడ్డ దింపాడు సర్రున ఆడుక్కి పోయింది .దెబ్బ మెడ దెబ్బ వేస్తూ పలో కార్చేసాడు ఇద్దరు అల్సి పోయి పడుకుంటుండగ శ్రీను మోడ్డ బయటకు తీయబోయే తల్లి తిట్టి లోపలే ఉంచి పడుకొర దున్న అందీ.ఆల్గే లేవే అని మోడ్డ లోపలికి తోసి సళ్లపి పై పడి ముచిక చీకుతూ ఉన్నాడు పూ లోంచి రసాలు ధారగా చిక్కగా కారుతున్నాయి.ఈ దంత చూస్తున్న రావుకి నిక్కర్ తడిచి సందు లోకి పోయి నీళ్లతో కడుకున్నడు ఇంతలో నిల్ల చప్పుడుకి సావిత్రి లేచి ఎవరూ అందీ .వెంటనే బట్టలు కట్టు కొని చిర ఫూల్ కప్పుకొని గుమ్మం తలుపు దగ్గరకు పోయి కిటికీ లో చూసింది ఎదురు గ రవి కాళ్లు కడుగుతూ ఉన్నాడు అది చూసి వెంటనే వెళ్ళి శ్రీనుకి చెప్పింది శ్రీను లేచి లుంగి కట్టుకొని షర్ట్ వేసుకొని పెరట్లోకి వెళ్ళాడు .సావిత్రి డోర్ తీసి ఎర నాన్న ఎప్పుడు వచ్చావు అందీ ఇప్పుడే నానమ్మ అంటూ ఉండగా వచ్చి నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టీ గుండెకు హత్తుకుంది.సల్ల ముచికలను రవి పేదల దగ్గర ఉన్నాయి అబ్బా మెత్తగా ఉన్నాయి .మ బాబే ఎలా ఉన్నావ్ రా అంటూ లోపలికి తీసుకు పోయింది.రూం లో కూర్చొ పెట్టీ.పాలు తెచ్చి ఇచ్చింది..రవి పాలు తాగి అతు ఇటూ చూస్తున్నాడు. ఏంట్రా చూస్తున్నావ్ .ఎం లేదు నానమ్మ నాన రాలేదా అన్నాడు వచ్చాడు రా పెరట్లో గేదెల దగ్గర ఉన్నాడు.గేదె సుడీ కడిట్టే అక్కడ ఉన్నాడు అందీ ను కూర్చొ నే పిలుస్తాను.శ్రీను శ్రీను ఆ అమ్మ ఎంటే అబ్బాయి వచ్డ్రా ఎవరూ రవి .ఆ వస్తున్నాను అంటూ వచ్చాడు ఏరా ఇపుడే వచ్చావా అన్నాడు లేదు అన్నాడు అదేంటి ఆ లేదు నాన ఇల్లు గుర్తులేక వెతుకుతున్న అన్నడు అడెంత్ర పంపు దగర ఉన్న బొడి ముండలు నికు దరి చెప్పలేదా అందీ .చెప్పారు లే నానమ్మ అన్నడు.ఎలా ఉన్నావ్ రా అని ప్రేమగా పకన కూర్చుంది.అన్నం తిన్నాక అందీ.లేదు అన్నడు మ బాబే అన్నం నే తినిపిస్తార అని అన్నం కలుపుకు రావటానికి పోయింది .ఇంతలో నాన్న నే వెళ్తున్న అమ్మ అన్నాడు .ను వెళ్ళారు అబ్బాయి ఉంటాడులే అందీ సరే అమ్మ నీ ఇష్టం అని నాన్న వెళ్ళిపోయాడు. గేట్ వేసి వచ్చి వంట గదిలో కి పోయాను నానమ్మ పైట నార్మల్ గా వేసుకొని ఉంది .సళ్ళు కనపడుతున్నాయి .నే చూడటం గమనించి రా నాన్న లోపలికి అందీ లోపలికి వెళ్ళాను నానమ్మ నే ఒకటి అడగనా అన్నాడు .అడుగు రా అందీ ఎం లేదు ను ఏమి అనకూడదు అన్నాడు అమ్మో న బాబే ను న వంశానికి దిక్కు రా నిను చూసే నే బతికి ఉన్నారా అని కౌగిలించుకుంది రవి కూడా నానమ్మ ను అప్రయత్నం గా బిగించాడు అబ్బా సళ్ళు ఎంత మెత్తగా ఉన్నాయి అనుకున్నాడు.అడుగు రా అందీ.ను జాకెట్ ఎందుకు వేసుకోలేదు అందీ. ఓస్ అదా వయసు మీద పడే కొద్ది కోరికలు ఎక్కువ ఉంటాయి అందులోనూ వేడి ఎక్కువ గ ఉంటుంది గాలి అడదు అని చెప్పి నవ్వింది .నానమ్మ నికు కోపం ఎక్కువ అవునా అవును రా కానీ నీ మీద అస్సలు రాదు నాన్న.వెంటనే నన్నమ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టాడు రవి. సంతోషం తో మళ్ళీ కౌగిలించుకుంది సావిత్రి .నానమ్మ నాకు గాలి అడటం లేదు అన్నడు ఉంది ఫ్యాన్ వేస్తే అందీ .ఫ్యాన్ వేసి t shirt తీసి పక్కన పెట్టు రా గాలి బాగా అదితెనే మగాడికి ఛాతీకి బలం అందీ.అట్లాగే అని షర్ట్ బన్నీ విప్పి పక్కన పెట్టాడు .సావిత్రి కి రవి 6 ప్యాక్ బాడీ చూడగానే గిలిగింతలు పుట్టాయి ఆమె కు ఎప్పటి నుంచి కోరిక బాడీ బిల్డర్ తో వేయించుకోవాలని .రవి బాడీ చూసి అబ్బా ఎం పెంచవుర కండలు .మ బాబే అని గరలు పోయి నేతి ముద్దలు నోట్లో పెడుతూ ఉంది .అన్నం తినిపిచడం చేసి తప్పుడు నానమ్మ కు పైట పక్క కు జరుపుతూ ఉంది .రవి అలాగే చూస్తూ ఉన్నాడు. ఎం న్నాన్ చూస్తున్నావ్ అందీ నానమ్మ నీ పాలు బయటకు వచ్చాయి చిర కప్పుకో అన్నడు .నవ్వి పర్లేదు లేవయ్యా పోటుగాడు అందీ. అన్నం తినిపించడం అయిపోయింది .ముతి తుడుస్త లే అందీ మెల్లగా వంటిట్లో తీసుకుపోయి మూతి తుడిచి పైట తో పెదాలు తుడిచింది .అప్పుడు సల్ల చీలిక కంపడింది రవి కి .రవి వెళ్లి రూల్ లో కూర్చున్నాడు .నానమ్మ వచ్చి కాసేపు పడుకో నాన అందీ సరే అని నడుం వాల్చాడు .నిద్ర పడటం లేదు అటూ ఇటు దొర్లుతూ ఉంటే సావిత్రి గమనించి ఎంటి న్నన బజ్జో లేదా అందీ లేదు నానమ్మ నిద్ర పడటం లేదు అక్కడ అమ్మ ఉంటుంది గా న పక్కనే పడుకొని కౌగలించుకోని నిద్ర పుచేది అన్నడు అలాగ అందీ.అవును .సరేలే నే నిద్ర పుచుటలే అని గుమ్మం తలుపు గడియ పెట్టి వచ్చి లుంగి కట్టుకో ననా అందీ నాకు రాదు నానమ్మ అన్నాడు నే కడతాను లే అందీ అమ్ వద్దు అన్నాడు రే నే

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *