నిరంతరం 10

By | February 6, 2023
telugu sex stories నిరంతరం 10 నానమ్మ తెల్వరక ముందే లేచి ఇల్లు మొత్తం శుభ్రం చేసి.కావలసిన పనులన్నీ చేసి నను నిద్రలేపి అమ్మ ను నిద్రలేపి త్వరగా రెడీ అవామంది.నానమ్మ న దగ్గరికి వచ్చి నాలుగు స్నానం చేయిస్తూ ఏరా నాన నీ కు సంతోషమేన అందీ.ఉమ్.ఆన్న నానమ్మ ఏకేమనియా ఉంది చెప్పు అందీ పనిలో పని అయిపోతుంది ఆన్న .నానమ్మ అమ్మ ను నే చెప్పినట్లు రెడీ చై అన్నాడు సరే చేపు అమ్మ కు చిర జాకెట్ లేకుండా ఓన్లీ బ్ర అదికూడా పైన బొందులు లేనిది.అండ్ లంగా మాత్రమే ఉండే ల చూసి మల్లె పులు పేదలకు లిప్స్టిక్.చాలు చాలు మిగతాది నాకు తెలుసు ను కానీ అని నానమ్మ ముద్దులు పెట్టింది.న మొడ్డని బాగా రుద్ది ఈక నను పస్తులుంచుతవ్ గా అందీ ఎంటి ను చెప్పేది అర్ధం కలే ఆన్న మరేం లేదు ఇక ను మి అమ్మ చేసుకోవడం మే కానీ మ వైపు చుదరుగా అందీ.అదేం లేదే ఆన్న నానమ్మ అలిగింది.అంతలో అమ్మ వచ్చి నేను స్నానం చేయాలి ముందు ను అగు అందీ ఇంతలో నానమ్మ న చెవిలో ఒరే అవకసెం దొరికింది i లోపు ఒక్ రౌండ్ వేసుకుందాం మనం అందీ సరే రా ఆన్న నానమ్మ అమ్మ ను త్వరగా సననం చేసి రా అంతలో మేమిద్దరం ఒకా రౌండ్ వేసుకుంటం అందీ సరే తలుపులు వేసుకొని చేసుకోండి అందీ.నానమ్మ తన గదిలోకి తీసుకెళ్ళి చిర విప్పింది.సళ్ళు బయటకు ఉన్నాయి చీకుతూ ఉన్న త్వరగా మచం మీద పడేసి.కాల్లు జపీ పూ లో మోడ్డ దోపి దేగడం మొదలెట్టాు పూ మొత్తం తడిచి పోయి రసాలు కరి పోతున్నయి అమ్మ వచ్చి ఇక చాలు లేడీ ఆత్త న కొడుకు రసం మొత్తం ను తాగితే నేనేం అయిపోవాలి అందీ.సరెలేవే అని లేచి నానమ్మ బట్టలు కట్టుకొని పని లో దిగింది.అమ్మ తన రూం లోకి పోయి బట్టలు కట్టుకుందామని ఆన్న టైం లో నానమ్మ వెళ్లి అంత చెప్పింది అలాగే అనే అమ్మ అందీ. ఇక పంతులు రానే వచ్చాడు.ఇద్దరినీ పిలిచి తంతు మొడలేసాడు.నానమ్మ కొత్త తాళి చేఇంచింది నే మెల్లగా తాళి కట్టను అమ్మ నా భార్య అయింది.అంత అయిపోయాక పంతులు ఈరోజు రాత్రి 8 గంటలకు శోభనం అని చెప్పి వెళ్ళాడు.సరే అని నేను అమ్మ మా రూం లోకి వెళ్ళాము నానమ్మ వచ్చి శోభనం ఇక్కడ కాదు లోపల ఉన్న గదిలో అందీ.ఇద్దరం నానమ్మ ఆశీర్వాదము తేసుకునం .అమ్మ ను ఆ బట్టలో చూసి ఉండలేక పోతున్నాను .అమ్మ కు కూడా ఎప్పుడెప్పుడు దెంగించుకోవాలని ఉంది.నే ఆగ లేక ఇదారం ఫ్రెంచ్ కిస్ లు పెట్టుకుంటు గడిపాం 6 గంటలకు నానమ్మ వచ్చి అమ్మ ను రెడీ కమ్మని చెప్పింది.నేను రెడీ అయ్యాను ఓన్లీ పంచ మాత్రమే కట్టుకున్న.టైం 8 అయింది నానమ్మ అమ్మ ను తీసుకొని వస్తుంది నే రూం లో ఉన్న అమ్మ అయి ఎదో శాలువా కపింది నానమ్మ అమ్మ సిగ్గు పడుతోంది.నానమ్మ రూం దగ్గర అమ్మను అపి శాలువా తీసేసింది.బాగా వేయించుకవాలి అని చెప్పి రవి నే పల్లం వచ్చింది అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది.నే బయటకు వచ్చి చూసా అబ్బా.అమ్మ జడ వేసింది మల్లెపూల జడ.మెడలో నెక్లెస్ మరియు హరం సళ్ళు సగం కవర్ అయ్యే విధంగా గా లంగా కింద పట్టీలు మెట్టే లు .పెట్టుకొని అప్సరస ల ఉంది.ఒక చేతిలో పాల గ్లాస్ మరోచేయి సల్లపై వేసి లంగా పట్టుకొని ఉంది లంగా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *