నిరంతరం 11

By | February 10, 2023
telugu sex stories నిరంతరం 11 మా శోభనం ముగిసేక మ నానమ్మ కు హెల్త్ బాలేదు ఆమె అస్తి మొత్తం న పేరు మీద రాసింది.నానమ్మ ఇప్పుడు ఫుల్ రెస్ట్ అమ్మ నేను రోజు చేసుకుంటూ నే అన్నం ఒక రోజు ఉదయం డాక్టర్ చెకప్ కోసం నానమ్మ ను కదిలిస్తే ఉలుకు పలుకు లేదు.అంత అయిపోయింది.నానమ్మ చనిపోయింది.నాకు చల భాధ వేసి కొన్నలు అమ్మకు దూరం గా ఉన్న నాకు నానమ్మ కొనివిష్యాలు చెప్పింది.మ ఆమ్మమ గురించి.ఆమె చాలా మంచిదని,మే అమ్మ చేసే పనులు ఆమెకు నచ్చవు.కానీ చాలా దయగలది.ను ఆమె దగ్గర ఉన్న అస్తి కూడా నేవే తీసుకో మి అమ్మ పేరు మీద రకుదని మాట తీసుకుంది.అమ్మమ్మ ఇదే ఊర్లో ఉంటోంది.ఆమెకు ఒంటరి గా ఉండటం అంటే నే ఇష్టం ,నానమ్మ చనిపోయినప్పుడు అమ్మమ్మ తీర్థ యాత్ర లో ఉంది.అన్ని కార్య్రమాలూ ముగిశాయి .నానమ్మ ఎప్పటికీ మరువలేను.ఒక రోజు అమ్మ ఎంటి ఇంకా అదే ధ్యాసలో అన్నవ్ ముసలి చాచింది గా అందీ .ఆ మాట నాకు అసులు నచ్చలేదు.అక్కడినుంచి వెళ్ళిపోయా అమ్మ కూడా సైలెంట్ గ ఉంది.ఇంతలో పొలం కౌలుదరు ఫోన్ చేశాడు పొలం దగ్గరికి వెళ్ళాను. కౌలు సొమ్ము ఇచి వెళ్ళాడు.నే పొలం చూద్దామని వెళ్తుండగా తోటలో ఏదో అలజడి ఎదో లోపల జరుగుతోందని పొలం లోకి పోయ పొలం మధ్యలో ఒకడు దేని పైన పడి ఊగుతున్నాడు.ఎవరా నీ చూసాను కింద ఎర్రగా నే ఉంది పట్టీలు ఘల్లు ఘల్లు మని సౌండ్ ఎవరా అని చూసా మా ఇంట్లో ఇంతకు ముందు పనిచేసిన సూరమ్మ 50 ఏళ్ళుంటాయి మంచి దిట్టమైన స్టిఫ్ బాడీ భారీ సళ్ళు.భారీ పిర్రలు కొదిగా హైట్ తక్కువ కానీ మంచి ఎర్ర గా ఉంటది.వాడు దాని మీద పడుకొని ఒక్క గుద్దుకు వాడు అదిరిపడి పోతున్నాడు.ఆమె సెరిర సౌస్తం అల ఉంది.ఏమి చేయాలో తెలీక చూస్తూ ఉండిపోయాడు నాకు నానమ్మ గుర్తొచ్చింది.మన్సేమి బాలేదు.అల అల్లు కాసేపు ద్దెంగుకొని వాడు పైకి లేచాడు.సూరమ్మ పుకూ తెరుచుకొని వుంది.వడి కండోమ్ పెట్టుకొని చేశాడు.వడి లేచి వెళ్ళిపోయాడు అంతలో సూరమ్మ రవి నీ చూసి గబ గబ చిర చుట్టుకొని ఎప్పుడొచ్చావు బాబు అని అడిగింది ఇప్పుడే లే ఎదో చప్పుడు వినప్డుతుంటే వచలే అన్నడు.అయితే ఏమి సుడలేదుగా అందీ.ఏముంది చుదనికి అన్నడు ఆ ఎం లేదు బాబాయ్ పొలం లో పందులు దురతై కదా అది .ఆ. ఆఆ నాకు తెలుసు పందులు దొర్లుతూ ఉంటాయి ఒకదాని మీద ఒకటి పడి.అన్నడు సూరమ్మ నవుకొని.ఎదో లే బాబు వ్యాయి పోయింది.అబ్బో నిజమా వామ్మో అయిన కూడా నువు ఈరకంగగ వాడిని పిసికేసి వదిలావ్ ఆన్న .మది పాతకాలపు తిండి మీదో ఫస్ట్ ఫుడ్స్ తిండి అందీ.అయితే నాకు చెప్పవా ఎం తినాలో బలం గా తయారవాళ్ళంటే అన్నడు ఓహ్ ..ఎందుకు బాబు రేపు మయింటి కి రా చెప్తాను అందీ.మరునాడు ఇంటికి వెళ్ళ సూరమ్మ రా గానే కుర్చీ

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *