నిరంతరం 13

By | February 26, 2023
telugu sex stories నిరంతరం 13 సూరమ్మ భయపడి పైకి లేచి చిర అడ్డం పెట్టుకుంది రవి పైకి లేచి అలాగే నిలబడ్డాడు ఎంటి రవి ఈ పని అందీ.ఏమి మాటలాడ లేదు .వెళ్ళిపోతూ ఉండగా రవి చై పట్టుకొని సూరమ్మ ను కసిగా దెంగాలని ఉందా అన్నది రవి సమాధానం లేకుండా అలానే ఉన్నాడు.సరేలే కనివండీ కానీ నే చూడాలి అందీ.సూరమ్మ అమ్మగారు అందీ.పర్వాలేదు న కొడుకు ముందే గా ను కలెట్టేది అందీ.రవి సూరమ్మ ను లాగి పెదాలు అందుకున్నాడు సురామ సిద్ధం గా లేదు.అది చూసి జానకమ్మ కనివ్వవే ఎంటి ఆలోచిస్తున్నావు అందీ.ఆ మాటకు రెచ్చిపోయింది సూరమ్మ కొక పక్కన పడేసి రవి నీ లాగి పెదాలు అందుకుంది సూరమ్మ సళ్ళు గుబ్బలగ బలే ఉన్నాయి .రవి ఛాతీకి సళ్ళు అనించి వేసింది సూరమ మోడ్డ సూరమ్మ పుకూ దగ్గర సాన పడుతోంది. సూరమ్మ రెండు చేతులు రవి భుజాల పై వేసి మెడ పై నుంచి గట్టిగా పట్టింది ఇద్దరు విపరీతంగా చికోసగరు మెల్లగా లేచి సూరమ్మ సళ్ళు రవి నోటికి అందించింది.రవి కసిగా చీకుతూ ఉంటే సూరమ్మ రెండు చేతులు పైకి ఎత్తింది.సంకలు నున్నగా ఉన్నాయి సరిరం సమంచయగ నున్నగా ఉంది.సళ్ళు మాత్రం ఎర్రగా బలిసి ఉన్నాయి రవి ముచ్చికలు నోట్లో కి లాగుతూ వదులుతూ ఉన్నాడు.జనక్కమ్మా ఏమే న కొడుకు పాలు పట్టవే సారిగా అందీ.వెంటనే కూర్చొని రవి తలను వొళ్లో పెట్టుకొని.కుడి చన్ను నోటి దగ్గర పెత్తి రెండు చేతులతో రవి తల పట్టి పేదలకు ముడ్డులు పెట్టీ సన్ను లోపలికి నెట్టింది.గబ్బుకున కరిచి పట్టదు రవి అబ్.....ఉమ్....అంటూ మూలుగుతోంది.లోనింకంటు తీసుకొని చికి తున్నడ్డు ఒక్కసారిగా చుే చెయ్ అని సెబ్దం సూరమా సళ్ల లో పాలు ఊరాయి ఒక్కసారి రవి సన్ను నోట్లోంచి బయటకు తీసి చూసాడు ఒక సన్ను పట్టి ఒత్తడు ధారగా కారయి అది చూసి జానకమ్మ షాక్ అయింది.వెంటనే నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతున్నాడు గొంతులో పడుతున్నాయి పాలు గుటకలు సెబ్ధమ వస్తుంది .సళ్ళు లో పాలు తాగుతూ మెల్లగా సూరమ్మ పూ లో వేళ్ళు పెట్టీ కేలక సాగాడు రవి.పుకూ మొత్తం రొచ్చు రొచ్చుగా మారింది తెల్లటి రసం ధారగా కారుతోంది. మరో సన్ను అందుకున్నాడు రవి ఈ సారి సన్ను కొరుకుతూ చికి చికి ఉన్నాడు.సన్ను కొరికి తే చాల్ హాయిగా ఉంది సూరమ్మ కు కొరుకు బాబు అందీ నోట్లో పెట్టుకొని చికుతు కొరికాడు రవి సూరమ్మ అమ్మ గారు నే ఆగలేను పోటు వేసుకోవాలి అందీ.ఉమ్ కానీ రవి అంటూ జానకమ్మ తన లంగా లేపుకొని పుకుబృద్దుకో సాగింది .రవి లేచి

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *